Rychlé odkazy


 • Lymeská borrelióza

  Lymeská borrelióza (LB, někdy psáno i ve tvaru „lymská borelióza“) je onemocnění vyvolané bakteriemi komplexu Borrelia burgdorferi sensu lato ze skupiny spirochet, které se přenášejí na člověka po přisátí infikovaného klíštěte. Onemocnění může propuknout dny až měsíce od přisátí klíštěte a může probíhat týdny až měsíce (případně až roky) po infekci, v závislosti na stadiu onemocnění.


 • Ověřené informace o vakcínách proti COVID-19

  Vakcíny proti COVID-19 brání vzniku onemocnění způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 tím, že vyvolávají imunitní odpověď proti tomuto viru. Bezpečné a účinné vakcíny proti COVID-19 jsou nutné k zajištění ochrany před tímto onemocněním, zvláště pak u zdravotnických pracovníků a ohrožených skupin obyvatelstva, jako jsou senioři či chronicky nemocní lidé.


 • Pylové alergie: spouštěče a příznaky

  Pylová alergie je nejčastější alergické onemocnění. Pyly se snadno dostávají do dýchacích cest, proto tato forma alergie patří k takzvaným inhalačním alergiím. Vdechnuté pyly vedou v důsledku alergické reakce kromě jiného k rýmě, zánětu spojivek nebo ke kašli až k astmatu.


 • Cukrovka 2. typu: co to je a jak se léčí?

  Diabetes 2. typu je v současnosti jedním z nejzávažnějších onemocnění hromadného výskytu. Diabetiků v celém světě významně přibývá. Dnes dosahuje výskyt diabetu v České republice kolem 10 % a přibližně každý třetí občan ČR pravděpodobně cukrovkou 2. typu během svého života onemocní. Významná je proto prevence diabetu 2. typu (viz samostatný článek).


 • Mýty o potravinách

  Nejen my Češi rádi podléháme moderním trendům ve výživě. Než se však vrhnete do dalších restrikcí a obviníte další a další potraviny, zamyslete se nad tím, kdo tyto trendy udává a co je důvodem jejich propagace.


 • Druhy a formy zdravotní péče

  Zdravotní péči dělíme do druhů podle časové naléhavosti či účelu jejího poskytnutí. Zdravotní péče má také několik forem. Nezřídka se prolíná se sociální péčí.


 • Revmatická onemocnění

  Revmatická onemocnění jsou onemocnění pohybového aparátu, kloubů, páteře, šlach, svalů a vazů. Na rozdíl od tzv. degenerativních onemocnění, které přicházejí s věkem a opotřebováním pohybového aparátu (tzv. artróza), jsou revmatická onemocnění zánětlivého rázu a podstatně rychleji směřují k poruchám hybnosti a viditelným změnám na kloubech a páteři.


 • Jód v dietě u onemocnění štítné žlázy

  Díky jodizaci soli prováděné od roku 1950 se již neprojevuje nedostatek jódu, který se vyskytoval zejména v horských a podhorských oblastech. Tělo obsahuje asi 20–30 mg jódu, z tohoto množství je 80 % ve štítné žláze. Nedostatek jódu působil strumu – výrazné zvětšení štítné žlázy. Denní příjem by měl být vyšší u adolescentů, kolem 150 µg/den, v graviditě ještě o 30 µg vyšší. Nedostatek jódu se projeví nejprve sníženou jodurií (vyšetření množství jódu v moči).


 • Umělá sladidla

  Pod pojmem „umělá sladidla“ se rozumí diabetická sladidla, náhradní sladidla, neenergetická sladidla a nízkoenergetická sladidla. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?


 • COVID-19: doplňky stravy při pandemii

  Doplňky stravy jsou speciální druhy potravin, které jsou určeny pro doplnění výživově významných látek do organismu. Tyto látky se vyskytují v některých běžných potravinách, často však nejsou obsaženy v dostatečném množství v naší stravě. Jedná se zejména o vitaminy a minerální látky, které jsou důležité pro udržení a posílení zdraví, zejména pak imunitního systému. Ten hraje významnou roli v ochraně před infekcí SARS-CoV-2 a následným onemocněním COVID-19 (ale i dalšími druhy infekce), případně ve zmírnění průběhu již vzniklého onemocnění. • Nádorová onemocnění

  Nádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice, hned po srdečně-cévních onemocněních. Díky moderním metodám diagnózy a léčby však lze v dnešní době velkou část nádorových onemocnění úspěšně léčit. Přitom platí, že u zhoubného nádoru odhaleného v časném stadiu je výrazně vyšší šance na úplné vyléčení než u pokročilého onemocnění.


 • Druhy a formy zdravotní péče

  Zdravotní péči dělíme do druhů podle časové naléhavosti či účelu jejího poskytnutí. Zdravotní péče má také několik forem. Nezřídka se prolíná se sociální péčí.


 • COVID-19: praktické informace k očkování

  Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření nákazy v populaci. V minulosti se díky rozsáhlým očkovacím kampaním podařilo řadu infekčních onemocnění významně potlačit nebo zcela zlikvidovat (např. pravé neštovice, přenosná dětská obrna). To by bylo možné i v případě onemocnění COVID-19. Čím vyšší je procento očkované populace, tím nižší je počet osob, které se mohou nakazit a onemocnění šířit dál.


 • Práva a povinnosti pacientů

  Při poskytování zdravotní péče, resp. při čerpání zdravotních služeb, musí poskytovatelé dodržovat řadu práv pacienta. Naopak pacient má zase určité povinnosti, které musí plnit. Práva a povinnosti pacienta vycházejí zejména ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.


 • Zelí

  Zelí je cenným zdrojem vitamínů a jeho hlavní sezóna nastává v chladných zimních měsících. Zelí upravené na různé způsoby se často podává jako příloha k vydatnějším jídlům. Obzvláště oblíbené je kysané zelí: obsažená kyselina mléčná v něm působí jako přirozený konzervant a zajišťuje jeho dlouhou trvanlivost. Zelí obsahuje glukosinoláty, které mu dodávají typickou chuť a patří mezi sekundární metabolity rostlin. Tyto látky mají mnoho zdraví prospěšných účinků. • COVID-19: co víme o mRNA vakcínách?

  Technologie mRNA je nová, ale ne neznámá: vědci se jejímu vývoji věnují posledních 30 let. Tato technologie byla již využita k přípravě vakcín nejen proti virům (např. viru chřipky, viru Zika, viru vztekliny a cytomegaloviru), ale i proti některým typům zhoubných nádorů.


 • Základy výživy jednoduše pro každého

  Výživová doporučení bývají mnohdy složitá a velmi často nám něco zakazují. Většinou je to právě to, co máme v oblibě – cukrovinky, tučné a slané potraviny, slazené nápoje. Mnohem méně se setkáváme s tím, aby nám bylo doporučováno to, co nám chutná a současně přináší užitek pro zdraví. Tím může vznikat představa, že co je zdravé, není dobré, a rozhodnutí jíst zdravě tak často skončí dříve, než začalo. Je důležité, aby nám strava přinášela pohodu a abychom si na ní pochutnali.


 • Role ministerstva zdravotnictví a jeho institucí

  Stejně jako ostatní resorty je i ministerstvo zdravotnictví ústředním orgánem státní správy. Na starost má především oblast zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví rovněž řídí řadu dalších organizací.


 • COVID-19: dobrovolné antigenní testování

  Od 4. prosince 2020 do 15. ledna 2021 probíhá v České republice dobrovolné preventivní testování antigenními testy k průkazu SARS-CoV-2. Testování probíhá jednak v síti antigenních odběrových center (AOC), jednak u praktických lékařů a ambulantních specialistů, kteří se do testování zapojují.


 • Cévní mozková příhoda: iktové centrum

  Pacienti, kteří jsou léčeni ve specializovaných centrech pro léčbu cévní mozkové příhody (CMP), takzvaných iktových centrech, mají nižší riziko úmrtí na CMP a výrazně méně závažné následky onemocnění. Iktová centra (celým názvem „Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče“ a „Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem“) jsou speciální oddělení v rámci nemocnic, která mají možnost okamžité diagnostiky a léčby cévní mozkové příhody.


 • Zásady správné výživy

  Sestavovat si správně svůj jídelníček není obtížné. Je potřeba respektovat tři jednoduchá pravidla a mít povědomí o základních funkcích jednotlivých živin a principech fungování našeho těla.

  Třemi pravidly, kterými bychom se měli řídit, je pestrost, pravidelnost a přiměřenost. Existuje jednoduchá pomůcka, která v sobě skrývá všechny potřebná pravidla, a tou je tzv. potravinová pyramida. • Výchova dětí

  „Takový je příští věk, jak jsou vychováváni jeho občané.“ (Jan Ámos Komenský) Jedním ze základních úkolů výchovy je naučit děti dělat správné věci nikoli ze strachu z trestu, ale proto, aby pochopily, že jsou správné.


 • Jablka

  Jablko je v Česku jedním z nejoblíbenějších druhů ovoce, ať už jako svačinka mezi jídly nebo jako přísada do klasických českých pochutin typu jablečného závinu. Využití jablek je rozmanité. Díky různým dobám sklizně a dobré skladovatelnosti mnoha odrůd jsou jablka dostupná po celý rok. Obsahují nejen mnoho vitaminů a minerálů, ale také pektin – rozpustnou formu vlákniny, která zajišťuje vysokou sytost a snadnou stravitelnost.


 • Diabetes (cukrovka)

  Cukrovka patří k nejzávažnějším onemocněním. Existují tři typy. Cukrovka 1. typu je autoimunitní onemocnění, při kterém si pacient po celý svůj život musí píchat injekčně inzulin. Diabetes 2. typu je jedním z nejčastějších onemocnění, na jehož rozvoj má významný vliv životní styl. Nyní touto nemocí trpí v ČR kolem 10 % občanů. Cukrovka se může rozvinout i v těhotenství, říká se jí gestační diabetes.
 • COVID-19: Dispečink intenzivní péče v ČR

  Nově vyvinutý systém s názvem Dispečink intenzivní péče (DIP) má za cíl sledovat a následně řídit v době koronavirové epidemie lůžkovou péči v České republice. DIP umožňuje jednoduché online zadávání volných kapacit přístrojů a lůžek koordinátory intenzivní péče v jednotlivých nemocnicích. Integrovaný centrální řídicí tým tak má k dispozici okamžité informace o aktuálních kapacitách lůžkové péče v celé ČR.


 • Topinambur

  V posledních několika letech zažívá tato hlíznatá zelenina renesanci. Topinambur si labužníky podmanil svou ořechovou chutí. Chuť jeho hlíz je mírně ořechová až sladká, připomíná artyčoky a jedlé kaštany. Topinambur lze jíst i syrový. Ke konzumaci je vhodná i slupka, ale u citlivých lidí může vyvolat zažívací potíže.


 • COVID-19

  COVID-19 je označení pro infekci způsobenou koronavirem SARS-CoV-2, který se poprvé objevil koncem roku 2019 ve Wu-chanu v Číně. Během krátké doby se nové onemocnění rozšířilo do celého světa.


 • Hygiena rukou

  Mytí rukou je jedním ze základních prvků hygieny. Při správném mytí rukou se nejen mechanicky i chemicky odstraňují nečistoty, ale zejména i choroboplodné zárodky z rukou. Státní zdravotní ústav k této tematice natočil dvě instruktážní videa.


 • Poruchy osobnosti: přehled různých typů

  Poruchy osobnosti jsou velmi komplexní, proto se projevují nejrůznějšími příznaky. Pro diagnostiku a léčbu poruch osobnosti se osvědčilo rozlišovat jejich různé druhy podle hlavních charakteristik.


 • Doporučené weby

  Internet dnes nabízí nepřeberné množství informací, jejichž důvěryhodnost je ovšem v mnoha případech přinejmenším sporná. Nabízíme vám proto odkazy na weby a portály, jejichž provozovateli jsou odborné společnosti, orgány státní správy, jiní uznávaní odborníci na zdravotnickou problematiku, případně pacientské organizace.

  Přejít na Doporučené weby

 • Oči

  Stejně jako u mnoha jiných potíží a onemocnění platí i v souvislosti se zrakem pravidlo, že oční vady lze často léčit nebo aspoň korigovat. Zcela zásadní je však včasné rozpoznání problému a zahájení léčby. Příznaky jako rozmazané vidění či jiné potíže se zrakem by měly být vždy brány vážně a co nejdříve by mělo následovat vyšetření u očního lékaře.


 • Prevence popálenin

  Popáleniny jsou jedním z nejhorších úrazů, které mohou člověka postihnout. Průměrně je 1 % obyvatelstva ročně léčeno pro popáleniny, přičemž 97 % popálených je léčeno ambulantně, 3 % hospitalizováno. 40 % popálenin připadá na dětské úrazy. Co dělat, aby se minimalizovalo riziko popálení zejména v domácnosti?


 • Správnou výživou ke zdravým zubům

  Říká se, že sladkosti k dětskému věku prostě patří. Praktické zkušenosti však ukazují, že dítě, které ještě nepřišlo do kontaktu se sladkým, tuto chuť ani nevyžaduje. Jinými slovy, chuť na sladké je dána výchovou. Bakterie v ústní dutině však odbourávají cukr na kyseliny, které napadají zubní sklovinu a tím mohou vést ke vzniku zubního kazu.


 • Káva

  Káva má prokazatelně řadu pozitivních účinků. Byl u ní exaktně popsán protinádorový účinek, ochranný účinek pro cévy (snížení endoteliální dysfunkce) a efekt bránící rozvoji cukrovky.


 • Screeningové programy

  Screening neboli vyhledávání rizikových nemocí v populaci představuje velmi užitečný nástroj cílené prevence. Tento program je organizován Ministerstvem zdravotnictví ČR a příslušnými odborníky a každoročně u nás odhalí tisíce nádorových onemocnění, jejichž nositelé by jinak vůbec netušili, že nějaké onemocnění mají. Odhalíme díky tomu nádory, které se ve své počáteční fázi dají ještě velmi dobře léčit. A pacienti nemusí umírat.


 • Prevence a zdravý životní styl

  Je lépe nemocem předcházet než s nimi následně bojovat. Každý z nás má mnoho možností (pohyb, výživa, odpočinek), jak upravit svůj styl života, aby snížil riziko těch nejvážnějších onemocnění, jako jsou kardiovaskulární choroby, cukrovka, zhoubné nádory a další. Kromě toho je důležité chodit na preventivní lékařské prohlídky a screeningová vyšetření.

  Přejít na Prevence a zdravý životní styl

 • Workoholismus

  Kromě závislosti na návykových látkách se v populaci stále častěji vyskytují i typy závislostního chování, které souvisejí zejména se změnou životního stylu. Práce pro nás představuje nejen zdroj finančního zabezpečení, ale rozvíjíme při ní i své přednosti, naplňuje nás pocitem potřebnosti a motivuje k dalším výkonům.


 • Chřipka

  Chřipka je časté virové onemocnění dýchacího systému, které v zimních měsících způsobuje každoroční epidemie. Jedná se o relativně závažnou infekci, která v ČR každoročně způsobí onemocnění statisíců až jednoho milionů obyvatel, a souvisí s ní v průměru téměř dva tisíce úmrtí.


 • Pohybová aktivita

  Pravidelná a přiměřená pohybová aktivita je nejlepší prevencí civilizačních onemocnění. Spolu se správnými stravovacími návyky sehrává významnou roli v současné době v prevenci vzniku nadváhy a obezity. • Informace o nemocech

  Jednou stranou mince je zodpovědný informovaný pacient jakožto rovnocenný partner lékaře, na druhé straně ale není ideální provádět si domácí diagnostiku na základě informací o nemocech z různých internetových informační zdrojů a diskuzních fór. Proto zde naleznete důvěryhodné články a zdroje informací o onemocněních s popisem příznaků, diagnostických vyšetřeních i možnostech léčby. Pamatujte ale, že žádný z nich nenahrazuje konzultaci s odborníkem nebo jakékoliv vyšetření!

  Přejít na Informace o nemocech

 • Školní aktovka a zdraví

  K péči o zdravý tělesný vývoj školáka patří nejen výběr vhodné školní aktovky nebo batohu, ale také správné používání. Jakou vybrat školní aktovku a jak ji správně naplnit, aby nepoškozovala záda?


 • Elektronický recept (eRecept)

  Elektronický recept (eRecept) je recept vystavený v elektronické podobě. Jinými slovy se jedná o informaci o předepsaných lécích, která se uloží do...
 • Pitný režim

  Dodržování pitného režimu je jedním z faktorů ovlivňujících lidské zdraví. Proto je třeba věnovat pozornost významu a zásadám správného pitného režimu – kolik a co pít, jaké nápoje jsou...

  Přejít na externí zdroj

 • Dárcovství krve

  Dárcovství krve je dobrovolná činnost občanů, která má velký celospolečenský význam. Lidská krev a přípravky z ní vyrobené se používají v řadě...


 • Alergie na slunce

  Sluneční svit je zdrojem tepla, zlepšuje náladu a je důležitý i pro látkovou výměnu v kostech. Součástí slunečního svitu je ultrafialové záření (UV záření),...


 • O kojení úvodem a jak dlouho kojit

  Porodem dává maminka dítěti život. A kojením mu dává to, co potřebuje pro spokojený a zdravý růst a vývoj – mateřské mléko. Mateřské mléko je strava nejen dostupná, bezpečná a kvalitní, ale především nesmírně zdravá. Kojení zdravotně prospívá nejen dítěti, ale i matce, navíc posiluje jejich vzájemný vztah. Rodině i celé společnosti šetří peníze, zároveň je šetrné i k životnímu prostředí. Už jen z tohoto stručného výčtu výhod je zřejmé, že kojení je přínosné pro všechny.