Rychlé odkazy

 • Mýty o potravinách

  Nejen my Češi rádi podléháme moderním trendům ve výživě. Než se však vrhnete do dalších restrikcí a obviníte další a další potraviny, zamyslete se nad tím, kdo tyto trendy udává a co je důvodem jejich propagace.


 • Druhy a formy zdravotní péče

  Zdravotní péči dělíme do druhů podle časové naléhavosti či účelu jejího poskytnutí. Zdravotní péče má také několik forem. Nezřídka se prolíná se sociální péčí.


 • Revmatická onemocnění

  Revmatická onemocnění jsou onemocnění pohybového aparátu, kloubů, páteře, šlach, svalů a vazů. Na rozdíl od tzv. degenerativních onemocnění, které přicházejí s věkem a opotřebováním pohybového aparátu (tzv. artróza), jsou revmatická onemocnění zánětlivého rázu a podstatně rychleji směřují k poruchám hybnosti a viditelným změnám na kloubech a páteři.


 • Jód v dietě u onemocnění štítné žlázy

  Díky jodizaci soli prováděné od roku 1950 se již neprojevuje nedostatek jódu, který se vyskytoval zejména v horských a podhorských oblastech. Tělo obsahuje asi 20–30 mg jódu, z tohoto množství je 80 % ve štítné žláze. Nedostatek jódu působil strumu – výrazné zvětšení štítné žlázy. Denní příjem by měl být vyšší u adolescentů, kolem 150 µg/den, v graviditě ještě o 30 µg vyšší. Nedostatek jódu se projeví nejprve sníženou jodurií (vyšetření množství jódu v moči).


 • Umělá sladidla

  Pod pojmem „umělá sladidla“ se rozumí diabetická sladidla, náhradní sladidla, neenergetická sladidla a nízkoenergetická sladidla. Jaké jsou mezi nimi rozdíly?


 • COVID-19: doplňky stravy při pandemii

  Doplňky stravy jsou speciální druhy potravin, které jsou určeny pro doplnění výživově významných látek do organismu. Tyto látky se vyskytují v některých běžných potravinách, často však nejsou obsaženy v dostatečném množství v naší stravě. Jedná se zejména o vitaminy a minerální látky, které jsou důležité pro udržení a posílení zdraví, zejména pak imunitního systému. Ten hraje významnou roli v ochraně před infekcí SARS-CoV-2 a následným onemocněním COVID-19 (ale i dalšími druhy infekce), případně ve zmírnění průběhu již vzniklého onemocnění. • Nádorová onemocnění

  Nádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice, hned po srdečně-cévních onemocněních. Díky moderním metodám diagnózy a léčby však lze v dnešní době velkou část nádorových onemocnění úspěšně léčit. Přitom platí, že u zhoubného nádoru odhaleného v časném stadiu je výrazně vyšší šance na úplné vyléčení než u pokročilého onemocnění.


 • Druhy a formy zdravotní péče

  Zdravotní péči dělíme do druhů podle časové naléhavosti či účelu jejího poskytnutí. Zdravotní péče má také několik forem. Nezřídka se prolíná se sociální péčí.


 • COVID-19: praktické informace k očkování

  Očkování je jedním z nejúčinnějších prostředků k omezení vzniku a šíření nákazy v populaci. V minulosti se díky rozsáhlým očkovacím kampaním podařilo řadu infekčních onemocnění významně potlačit nebo zcela zlikvidovat (např. pravé neštovice, přenosná dětská obrna). To by bylo možné i v případě onemocnění COVID-19. Čím vyšší je procento očkované populace, tím nižší je počet osob, které se mohou nakazit a onemocnění šířit dál.


 • Práva a povinnosti pacientů

  Při poskytování zdravotní péče, resp. při čerpání zdravotních služeb, musí poskytovatelé dodržovat řadu práv pacienta. Naopak pacient má zase určité povinnosti, které musí plnit. Práva a povinnosti pacienta vycházejí zejména ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.


 • Zelí

  Zelí je cenným zdrojem vitamínů a jeho hlavní sezóna nastává v chladných zimních měsících. Zelí upravené na různé způsoby se často podává jako příloha k vydatnějším jídlům. Obzvláště oblíbené je kysané zelí: obsažená kyselina mléčná v něm působí jako přirozený konzervant a zajišťuje jeho dlouhou trvanlivost. Zelí obsahuje glukosinoláty, které mu dodávají typickou chuť a patří mezi sekundární metabolity rostlin. Tyto látky mají mnoho zdraví prospěšných účinků. • COVID-19: co víme o mRNA vakcínách?

  Technologie mRNA je nová, ale ne neznámá: vědci se jejímu vývoji věnují posledních 30 let. Tato technologie byla již využita k přípravě vakcín nejen proti virům (např. viru chřipky, viru Zika, viru vztekliny a cytomegaloviru), ale i proti některým typům zhoubných nádorů.


 • Základy výživy jednoduše pro každého

  Výživová doporučení bývají mnohdy složitá a velmi často nám něco zakazují. Většinou je to právě to, co máme v oblibě – cukrovinky, tučné a slané potraviny, slazené nápoje. Mnohem méně se setkáváme s tím, aby nám bylo doporučováno to, co nám chutná a současně přináší užitek pro zdraví. Tím může vznikat představa, že co je zdravé, není dobré, a rozhodnutí jíst zdravě tak často skončí dříve, než začalo. Je důležité, aby nám strava přinášela pohodu a abychom si na ní pochutnali.


 • Role ministerstva zdravotnictví a jeho institucí

  Stejně jako ostatní resorty je i ministerstvo zdravotnictví ústředním orgánem státní správy. Na starost má především oblast zdravotní péče a ochrany veřejného zdraví. Ministerstvo zdravotnictví rovněž řídí řadu dalších organizací.


 • COVID-19: dobrovolné antigenní testování

  Od 4. prosince 2020 do 15. ledna 2021 probíhá v České republice dobrovolné preventivní testování antigenními testy k průkazu SARS-CoV-2. Testování probíhá jednak v síti antigenních odběrových center (AOC), jednak u praktických lékařů a ambulantních specialistů, kteří se do testování zapojují.


 • Cévní mozková příhoda: iktové centrum

  Pacienti, kteří jsou léčeni ve specializovaných centrech pro léčbu cévní mozkové příhody (CMP), takzvaných iktových centrech, mají nižší riziko úmrtí na CMP a výrazně méně závažné následky onemocnění. Iktová centra (celým názvem „Centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče“ a „Centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem“) jsou speciální oddělení v rámci nemocnic, která mají možnost okamžité diagnostiky a léčby cévní mozkové příhody.


 • Zásady správné výživy

  Sestavovat si správně svůj jídelníček není obtížné. Je potřeba respektovat tři jednoduchá pravidla a mít povědomí o základních funkcích jednotlivých živin a principech fungování našeho těla.

  Třemi pravidly, kterými bychom se měli řídit, je pestrost, pravidelnost a přiměřenost. Existuje jednoduchá pomůcka, která v sobě skrývá všechny potřebná pravidla, a tou je tzv. potravinová pyramida. • Výchova dětí

  „Takový je příští věk, jak jsou vychováváni jeho občané.“ (Jan Ámos Komenský) Jedním ze základních úkolů výchovy je naučit děti dělat správné věci nikoli ze strachu z trestu, ale proto, aby pochopily, že jsou správné.


 • Jablka

  Jablko je v Česku jedním z nejoblíbenějších druhů ovoce, ať už jako svačinka mezi jídly nebo jako přísada do klasických českých pochutin typu jablečného závinu. Využití jablek je rozmanité. Díky různým dobám sklizně a dobré skladovatelnosti mnoha odrůd jsou jablka dostupná po celý rok. Obsahují nejen mnoho vitaminů a minerálů, ale také pektin – rozpustnou formu vlákniny, která zajišťuje vysokou sytost a snadnou stravitelnost.


 • Diabetes (cukrovka)

  Cukrovka patří k nejzávažnějším onemocněním. Existují tři typy. Cukrovka 1. typu je autoimunitní onemocnění, při kterém si pacient po celý svůj život musí píchat injekčně inzulin. Diabetes 2. typu je jedním z nejčastějších onemocnění, na jehož rozvoj má významný vliv životní styl. Nyní touto nemocí trpí v ČR kolem 10 % občanů. Cukrovka se může rozvinout i v těhotenství, říká se jí gestační diabetes.
 • COVID-19: Dispečink intenzivní péče v ČR

  Nově vyvinutý systém s názvem Dispečink intenzivní péče (DIP) má za cíl sledovat a následně řídit v době koronavirové epidemie lůžkovou péči v České republice. DIP umožňuje jednoduché online zadávání volných kapacit přístrojů a lůžek koordinátory intenzivní péče v jednotlivých nemocnicích. Integrovaný centrální řídicí tým tak má k dispozici okamžité informace o aktuálních kapacitách lůžkové péče v celé ČR.


 • Topinambur

  V posledních několika letech zažívá tato hlíznatá zelenina renesanci. Topinambur si labužníky podmanil svou ořechovou chutí. Chuť jeho hlíz je mírně ořechová až sladká, připomíná artyčoky a jedlé kaštany. Topinambur lze jíst i syrový. Ke konzumaci je vhodná i slupka, ale u citlivých lidí může vyvolat zažívací potíže.


 • COVID-19

  COVID-19 je označení pro infekci způsobenou koronavirem SARS-CoV-2, který se poprvé objevil koncem roku 2019 ve Wu-chanu v Číně. Během krátké doby se nové onemocnění rozšířilo do celého světa.


 • Hygiena rukou

  Mytí rukou je jedním ze základních prvků hygieny. Při správném mytí rukou se nejen mechanicky i chemicky odstraňují nečistoty, ale zejména i choroboplodné zárodky z rukou. Státní zdravotní ústav k této tematice natočil dvě instruktážní videa.


 • Poruchy osobnosti: přehled různých typů

  Poruchy osobnosti jsou velmi komplexní, proto se projevují nejrůznějšími příznaky. Pro diagnostiku a léčbu poruch osobnosti se osvědčilo rozlišovat jejich různé druhy podle hlavních charakteristik.


 • Doporučené weby

  Internet dnes nabízí nepřeberné množství informací, jejichž důvěryhodnost je ovšem v mnoha případech přinejmenším sporná. Nabízíme vám proto odkazy na weby a portály, jejichž provozovateli jsou odborné společnosti, orgány státní správy, jiní uznávaní odborníci na zdravotnickou problematiku, případně pacientské organizace.

  Přejít na Doporučené weby

 • Oči

  Stejně jako u mnoha jiných potíží a onemocnění platí i v souvislosti se zrakem pravidlo, že oční vady lze často léčit nebo aspoň korigovat. Zcela zásadní je však včasné rozpoznání problému a zahájení léčby. Příznaky jako rozmazané vidění či jiné potíže se zrakem by měly být vždy brány vážně a co nejdříve by mělo následovat vyšetření u očního lékaře.


 • Prevence popálenin

  Popáleniny jsou jedním z nejhorších úrazů, které mohou člověka postihnout. Průměrně je 1 % obyvatelstva ročně léčeno pro popáleniny, přičemž 97 % popálených je léčeno ambulantně, 3 % hospitalizováno. 40 % popálenin připadá na dětské úrazy. Co dělat, aby se minimalizovalo riziko popálení zejména v domácnosti?


 • Správnou výživou ke zdravým zubům

  Říká se, že sladkosti k dětskému věku prostě patří. Praktické zkušenosti však ukazují, že dítě, které ještě nepřišlo do kontaktu se sladkým, tuto chuť ani nevyžaduje. Jinými slovy, chuť na sladké je dána výchovou. Bakterie v ústní dutině však odbourávají cukr na kyseliny, které napadají zubní sklovinu a tím mohou vést ke vzniku zubního kazu.


 • Káva

  Káva má prokazatelně řadu pozitivních účinků. Byl u ní exaktně popsán protinádorový účinek, ochranný účinek pro cévy (snížení endoteliální dysfunkce) a efekt bránící rozvoji cukrovky.


 • Screeningové programy

  Screening neboli vyhledávání rizikových nemocí v populaci představuje velmi užitečný nástroj cílené prevence. Tento program je organizován Ministerstvem zdravotnictví ČR a příslušnými odborníky a každoročně u nás odhalí tisíce nádorových onemocnění, jejichž nositelé by jinak vůbec netušili, že nějaké onemocnění mají. Odhalíme díky tomu nádory, které se ve své počáteční fázi dají ještě velmi dobře léčit. A pacienti nemusí umírat.


 • Prevence a zdravý životní styl

  Je lépe nemocem předcházet než s nimi následně bojovat. Každý z nás má mnoho možností (pohyb, výživa, odpočinek), jak upravit svůj styl života, aby snížil riziko těch nejvážnějších onemocnění, jako jsou kardiovaskulární choroby, cukrovka, zhoubné nádory a další. Kromě toho je důležité chodit na preventivní lékařské prohlídky a screeningová vyšetření.

  Přejít na Prevence a zdravý životní styl

 • Workoholismus

  Kromě závislosti na návykových látkách se v populaci stále častěji vyskytují i typy závislostního chování, které souvisejí zejména se změnou životního stylu. Práce pro nás představuje nejen zdroj finančního zabezpečení, ale rozvíjíme při ní i své přednosti, naplňuje nás pocitem potřebnosti a motivuje k dalším výkonům.


 • Chřipka

  Chřipka je časté virové onemocnění dýchacího systému, které v zimních měsících způsobuje každoroční epidemie. Jedná se o relativně závažnou infekci, která v ČR každoročně způsobí onemocnění statisíců až jednoho milionů obyvatel, a souvisí s ní v průměru téměř dva tisíce úmrtí.


 • Pohybová aktivita

  Pravidelná a přiměřená pohybová aktivita je nejlepší prevencí civilizačních onemocnění. Spolu se správnými stravovacími návyky sehrává významnou roli v současné době v prevenci vzniku nadváhy a obezity. • Informace o nemocech

  Jednou stranou mince je zodpovědný informovaný pacient jakožto rovnocenný partner lékaře, na druhé straně ale není ideální provádět si domácí diagnostiku na základě informací o nemocech z různých internetových informační zdrojů a diskuzních fór. Proto zde naleznete důvěryhodné články a zdroje informací o onemocněních s popisem příznaků, diagnostických vyšetřeních i možnostech léčby. Pamatujte ale, že žádný z nich nenahrazuje konzultaci s odborníkem nebo jakékoliv vyšetření!

  Přejít na Informace o nemocech

 • Školní aktovka a zdraví

  K péči o zdravý tělesný vývoj školáka patří nejen výběr vhodné školní aktovky nebo batohu, ale také správné používání. Jakou vybrat školní aktovku a jak ji správně naplnit, aby nepoškozovala záda?


 • Elektronický recept (eRecept)

  Elektronický recept (eRecept) je recept vystavený v elektronické podobě. Jinými slovy se jedná o informaci o předepsaných lécích, která se uloží do...
 • Pitný režim

  Dodržování pitného režimu je jedním z faktorů ovlivňujících lidské zdraví. Proto je třeba věnovat pozornost významu a zásadám správného pitného režimu – kolik a co pít, jaké nápoje jsou...

  Přejít na externí zdroj

 • Dárcovství krve

  Dárcovství krve je dobrovolná činnost občanů, která má velký celospolečenský význam. Lidská krev a přípravky z ní vyrobené se používají v řadě...


 • Alergie na slunce

  Sluneční svit je zdrojem tepla, zlepšuje náladu a je důležitý i pro látkovou výměnu v kostech. Součástí slunečního svitu je ultrafialové záření (UV záření),...


 • O kojení úvodem a jak dlouho kojit

  Porodem dává maminka dítěti život. A kojením mu dává to, co potřebuje pro spokojený a zdravý růst a vývoj – mateřské mléko. Mateřské mléko je strava nejen dostupná, bezpečná a kvalitní, ale především nesmírně zdravá. Kojení zdravotně prospívá nejen dítěti, ale i matce, navíc posiluje jejich vzájemný vztah. Rodině i celé společnosti šetří peníze, zároveň je šetrné i k životnímu prostředí. Už jen z tohoto stručného výčtu výhod je zřejmé, že kojení je přínosné pro všechny.