Zhoubné nádory: základní informace

Nádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí v České republice, hned po srdečně-cévních onemocněních. Zhoubné nádory se objevují nejčastěji u starších lidí, avšak postihovat mohou všechny věkové skupiny. Diagnóza rakoviny představuje v životě člověka zásadní mezník, následný proces léčby může být náročný fyzicky i duševně. Díky neustálému pokroku ve výzkumu, moderním metodám diagnózy a léčby však lze v dnešní době velkou část nádorových onemocnění úspěšně léčit.


 • Zhoubné nádory: vznik

  Mechanismy vzniku nádorových onemocnění jsou poměrně komplexní. Všechny zhoubné nádory se však vyznačují neregulovaným dělením nádorově změněných buněk. S tím souvisejí změny v genetickém kódu, které mohou být zapříčiněny buď nesprávně probíhajícími procesy, které jsou tělu vlastní (např. chybná oprava DNA), nebo působením vnějších karcinogenů, tzn. faktorů přispívajících ke vzniku zhoubných nádorů.

 • Zhoubné nádory: diagnóza a prognóza

  Ke stanovení přesné diagnózy a rozsahu onemocnění se používají různé diagnostické metody. Pokud má ošetřující lékař podezření na nádorové onemocnění, vyptá se pacienta na jeho podrobnou anamnézu a provede důkladné fyzikální vyšetření. Bude jej zajímat i to, zda nějakým nádorovým onemocněním trpěl někdo z pacientovy rodiny. Někdy se na diagnózu přijde i „náhodou“, např. v rámci hospitalizace kvůli úplně jiným zdravotním potížím.

 • Zhoubné nádory: léčba

  Díky moderním metodám léčby se více než 50 % onkologických pacientů uzdraví. Při léčbě zhoubných nádorů se nejčastěji používá chirurgie, radioterapie a chemoterapie, v poslední době i tzv. biologická léčba (např. využití specifických protilátek). Zároveň je často nasazována cílená léčba bolesti a nutriční terapie. O pacientovo duševní zdraví pečují speciálně vyškolení lékaři a psychoonkologové. Pokud si to pacient přeje, lze jako doplněk použít i metody alternativní medicíny.

 • Fatigue: únava při onemocněních zhoubnými nádory

  Nádorové onemocnění znamená pro onkologické pacienty zátěž ve všech oblastech života. Snaha vyrovnat se se vším, co diagnóza i léčba zhoubného nádoru přináší, může vést k tělesnému, duševnímu i emočnímu vyčerpání. Příznaky tohoto stavu bývají velmi různorodé. Pokud se objeví, lékaři hovoří o tzv. „únavě při nádorovém onemocnění“ (anglicky cancer-related fatigue) nebo jen krátce fatigue (tento výraz pochází z francouzského slova pro „únavu“). Fatigue se u onkologických pacientů vyskytuje velmi často. Existují však možnosti, jak se s tímto typem únavy lépe vyrovnávat.

 • Mukozitida a jiná postižení ústní dutiny při onkologické léčbě

  Chemoterapie nebo radioterapie v oblasti hlavy a krku mohou způsobit různá postižení ústní dutiny. Poměrně častá je mukozitida ústní dutiny, ale kvůli oslabené imunitě se mohou vyskytnout i infekční komplikace. Mezi další významná postižení v ústní dutině se řadí aftózní stomatitida, reakce štěpu proti hostiteli (GVHD) a osteonekróza čelisti.