Závislosti: základní informace

Závislost může vzniknout v podstatě na čemkoliv. Zneužívání návykových látek je celosvětový problém. Prevence užívání drog je prvořadá a měla by mít počátek již v dětství jednotlivce v rodině. Užívání drog většinou vyjde na povrch po roce a půl a provázejí jej varovné znaky. Drogová závislost prochází několika fázemi.


 • Závislost: co to je?

  Závislost má mnoho tváří a podob, v podstatě může vzniknout na čemkoliv. Každý z nás je individuální, každý má odlišnou míru schopnosti odolávat různým druhům pokušení.

 • Návykové látky (drogy)

  Návykové látky můžeme volně rozdělit podle původu na uměle vyrobené (tzv. syntetické) a přírodní; podle legislativy dané země na legální a nelegální; a podle jednotlivých účinků na lidskou psychiku na látky tlumivé, stimulační a halucinogenní.

 • Fáze drogové závislosti

  Fáze drogové závislosti se skládají z několika fází: z fáze experimentální, z fáze sociálního užívání, z fáze ztráty kontroly nad užíváním návykové látky a fáze dosažení k normálu. Tyto fáze v závislosti na síle jednotlivých návykových látek mohou být různě dlouhé, popřípadě mohou chybět.

 • Jak předcházet užívání drog?

  Dokáže-li člověk naplňovat své potřeby a řešit své problémy přiměřenými způsoby, je větší šance, že odolá různým typům ohrožení. Již od narození se jedinec učí řešit problémy, vyrovnávat se se stresovými situacemi a naplňovat své potřeby a touhy. Prevence užívání drog je prvořadá a měla by mít počátek již v dětství jednotlivce v rodině.

 • Jak poznat užívání drog?

  O tom, že se někdo stane závislým, rozhoduje kombinace více faktorů. Patří mezi ně osobnost jedince, včetně vlivů dědičnosti, vlivy prostředí a společnosti na jednotlivce a droga samotná se všemi svými vlastnostmi.

 • Dotazník závislosti

  Jsem závislý? Jak jsem na tom? Na tyto otázky vám může pomoci odpovědět následující dotazník.