Bakteriální a virové infekce u dětí

Ke klasickým dětským nemocem virového původu patří spalničky, příušnice a zarděnky. Vedle toho existuje mnoho jiných nemocí vyvolaných také viry, které se vyskytují především u kojenců. Specifické možnosti léčby nejsou příliš dostupné, před mnoha nemocemi však může děti chránit očkování.


 • Spalničky

  Spalničky se vyskytují na celém světě a patří k nejnakažlivějším infekčním onemocněním. Nejčastěji se projevují horečkou, zánětem spojivek a vyrážkou. Nebezpečnou komplikací je zápal plic a postižení centrálního nervového systému.

 • Příušnice

  Příušnice jsou infekční onemocnění způsobené virem příušnic. Onemocnění je vysoce nakažlivé a šíří se vzdušnou cestou z osoby na osobu prostřednictvím respiračních kapének, které vznikají při mluvení, kašlání a kýchání nemocného jedince nebo kontaktem s kontaminovanými předměty.

 • Zarděnky

  Zarděnky jsou vysoce nakažlivým onemocněním. Původcem onemocnění je virus zarděnek. Šíří se vzdušnou cestou (prostředním respiračních kapének) při mluvení, kašlání a kýchání nemocného jedince, dále kontaktem se znečistěnými předměty, a také během těhotenství z matky na dítě.

 • Plané neštovice (varicella)

  Plané neštovice (lat. varicella) jsou vysoce nakažlivou infekční chorobou. Způsobuje je virus varicella zoster (VZV). Nejčastěji se objevují v dětském věku a jsou většinou mírného rázu. Virus se přenáší kapénkami při přímém kontaktu s nemocným nebo prostřednictvím kontaminovaných předmětů. Charakteristickým projevem této infekce je vyrážka provázená horečkou.

 • Spála

  Spála je vysoce nakažlivé infekční onemocnění, jehož původcem je bakterie Streptococcus pyogenes. Spála se obvykle projevuje bolestí v krku, kožní vyrážkou a horečkou. Spála postihuje především děti ve věku od čtyř do deseti let, může se však vyskytnout v jakémkoli věku. Člověk může onemocnět spálou i vícekrát za život. Spála se léčí antibiotiky, obvykle penicilinem.

 • Pátá nemoc

  Pátá nemoc (lat. erythema infectiosum) je infekční onemocnění způsobené parvovirem B19, které probíhá většinou bez obtíží. Nejdříve je postižen obličej. Nemoc zpravidla ustoupí i bez léčby a její průběh je bez komplikací.

Doporučené externí zdroje

 • Rotavirové gastroenteritidy

  Rotavirové gastroenteritidy jsou akutní průjmová onemocnění provázená horečkou a zvracením. Před zavedením očkování v roce 2006 byly rotaviry celosvětově nejčastější příčinou závažných akutních gastroenteritid u dětí mladších 5 let, u nichž ročně zapříčinily přibližně 453 000 úmrtí. V České republice pozorujeme nejvyšší výskyt rotavirových gastroenteritid v zimních a jarních měsících (únor – květen). Více informací najdete v uvedeném zdroji.

  Přejít na externí zdroj
 • Spalničky

  Zdroje věnované prevenci, cestě přenosu, příznakům, průběhu, komplikacím, diagnostice a léčbě spalniček. Prostor je poskytnut také názorům na povinné očkování nebo zajímavostem z historie očkování proti spalničkám.

  Přejít na externí zdroj
 • Rotavirové infekce

  Co jsou rotaviry a jaká onemocnění způsobují? Jak se přenáší rotavirová infekce, koho nejčastěji postihuje a jakým způsobem je možné se proti ní bránit? Proč je při průjmu důležité dbát na dostatečný příjem tekutin a kdy je nutné vyhledat lékaře? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají rotavirové infekce naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Příušnice

  Zdroje věnované původci, cestě přenosu, příznakům, komplikacím, diagnostice a léčbě příušnic. Dozvíte se, jaká rizika představuje nákaza příušnicemi v dospělosti, z jakého důvodu se provádí očkování proti této infekční chorobě nebo která opatření by se měla dodržovat v případě nákazy dítěte, aby nedošlo k šíření příušnic.

  Přejít na externí zdroj
 • Neštovice

  Zdroje věnované původci onemocnění, cestě přenosu, příznakům, komplikacím, diagnostice a léčbě neštovic. Dozvíte se, proč se neštovicím říká dětská nemoc, pro koho představuje nákaza touto vysoce infekční nemocí nebezpečí nebo z jakého důvodu lékaři varují rodiče dětí před „neštovicovými večírky“.

  Přejít na externí zdroj
 • Infekční mononukleóza

  Zdroje věnované původci nákazy, cestě přenosu, projevům, diagnostice a léčbě infekční mononukleózy. Dozvíte se, proč se říká mononukleóze nemoc z líbání a kdo je nejvíce ohrožen nákazou či z jakého důvodu je třeba dbát na klidový režim a která dietní opatření je nutno dodržovat při mononukleóze.

  Přejít na externí zdroj