Kouření a další užívání tabáku a nikotinu

Užívání tabáku pokládáno za jednu z nejzávažnějších příčin úmrtí na chronická neinfekční onemocnění, kterým by se však dalo účinně předcházet. Většina kuřáků si poprvé zapálí ještě před dosažením dospělosti. Kolem 70 % kuřáků by raději nekouřilo, s odvykáním jim mohou pomoci v centrech pro závislé na tabáku a další lékaři.


Články

 • Užívání tabáku – základní pojmy

  Ve většině vyspělých států je užívání tabáku pokládáno za jednu z nejzávažnějších příčin úmrtí na chronická neinfekční onemocnění, kterým by se však dalo účinně předcházet. Jakými způsoby lidé tabák užívají a co vše s tím souvisí?

 • Závislost na tabáku: úvod

  Reklama a marketing tabákových výrobků jsou důvodem, proč lidé začínají kouřit. Většina kuřáků si poprvé zapálí ještě před dosažením dospělosti (asi 9 z 10): průměrný věk první cigarety je v ČR kolem 10–12 let.

 • Závislost na tabáku: prevence

  K účinné prevenci je vždy třeba komplexní přístup společnosti. Jakou roli hraje stát, jakou rodina či škola, a jak lze snížit riziko u těch, kdo již tabák užívají?

 • Závislost na tabáku: kde hledat pomoc?

  Snažíte-li se zbavit své závislosti na cigaretách či jiných formách užívání tabáku, možná vám pomohou tipy na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku.

 • Závislost na tabáku: léčba

  Každý zdravotník (lékař, dentista, lékárník, sestra i další) by se měli každého pacienta při každém klinickém kontaktu zeptat na kouření a doporučit přestat, případně dle svých časových možností nabídnout léčbu nebo doporučit do některého z Center pro závislé na tabáku, na Linku pro odvykání kouření nebo k vyškolenému lékaři.

Doporučené externí zdroje

 • Kouření

  Zdroje věnované vlivu aktivního a pasivního kouření na lidské zdraví, závislosti na nikotinu a odvykání kouření. Není opomenuto ani téma, které se týká kouření v dětském věku nebo používání elektronických cigaret a vodních dýmek.

  Přejít na externí zdroj