Kouření a další užívání tabáku a nikotinu

Užívání tabáku pokládáno za jednu z nejzávažnějších příčin úmrtí na chronická neinfekční onemocnění, kterým by se však dalo účinně předcházet. Většina kuřáků si poprvé zapálí ještě před dosažením dospělosti. Kolem 70 % kuřáků by raději nekouřilo, s odvykáním jim mohou pomoci v centrech pro závislé na tabáku a další lékaři.


 • Závislost na tabáku: kde hledat pomoc?

  Snažíte-li se zbavit své závislosti na cigaretách či jiných formách užívání tabáku, možná vám pomohou tipy na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku.

 • Užívání tabáku – základní pojmy

  Ve většině vyspělých států je užívání tabáku pokládáno za jednu z nejzávažnějších příčin úmrtí na chronická neinfekční onemocnění, kterým by se však dalo účinně předcházet. Jakými způsoby lidé tabák užívají a co vše s tím souvisí?

 • Závislost na tabáku: úvod

  Reklama a marketing tabákových výrobků jsou důvodem, proč lidé začínají kouřit. Většina kuřáků si poprvé zapálí ještě před dosažením dospělosti (asi 9 z 10): první cigaretu vykouří Češi v průměru ve věku deseti až dvanácti let. 

 • Závislost na tabáku: prevence

  K účinné prevenci je vždy třeba komplexní přístup společnosti. Jakou roli hraje stát, jakou rodina či škola, a jak lze snížit riziko u těch, kdo již tabák užívají?

 • Závislost na tabáku: léčba

  Každý zdravotník (lékař, dentista, lékárník, sestra i další) by se měli každého pacienta při každém klinickém kontaktu zeptat na kouření a doporučit přestat, případně dle svých časových možností nabídnout léčbu nebo doporučit do některého z Center pro závislé na tabáku, na Linku pro odvykání kouření nebo k vyškolenému lékaři.

Doporučené externí zdroje

 • Jak na odvykání kouření?

  Národní linka pro odvykání poskytuje odborné poradenství všem lidem, kteří se potýkají se závislostí na kouření, alkoholu, patologickém hraní či nelegálních drogách. Je určena také osobám blízkým.

  Přejít na externí zdroj
 • Kouření

  Zdroje věnované vlivu aktivního a pasivního kouření na lidské zdraví, závislosti na nikotinu a odvykání kouření. Není opomenuto ani téma, které se týká kouření v dětském věku nebo používání elektronických cigaret a vodních dýmek.

  Přejít na externí zdroj
 • Národní stránky pro podporu odvykání kouření

  Aktivní či pasivní kouření i nadále představuje problém pro poměrně velkou část české populace. Národní stránky pro podporu odvykání kouření poskytují podporu těm, kdo chtějí s kouřením přestat. Kromě důvodů, proč přestat s kouřením, obsahuje portál i test závislosti na cigaretách, resp. nikotinu, dále konkrétní rady, jak při odvykání postupovat, a také příběhy ex-kuřáků, kterým se podařilo s tímto zlozvykem skoncovat. Provozovatelem portálu je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

  Přejít na externí zdroj