Datové zpravodajství

Data, grafy a vizualizace

Data a jejich správná a srozumitelná interpretace hrají také ve zdravotnictví zcela klíčovou roli, a to zejména jako podpora objektivního rozhodování. Datové zpravodajství představuje komplexní informační servis nad jednotlivými sekcemi (registry) Národního zdravotnického informačního systému v různých formátech (datové souhrny, analytické studie, ročenky, otevřená data atd.), které vždy vznikají ve spolupráci s odbornými společnostmi. Primární cílem je poskytnout ucelený pohled na konkrétní téma českého zdravotnictví jako je například kardiologie nebo reprodukční zdraví.

Registry a systémy NZIS