Poruchy příjmu potravy

Poruchami příjmu potravy se rozumí různé klinické obrazy (symptomy), které se projevují různými způsoby. Nemocní mají společné to, že v jejich životech dominuje jídlo a že je tím ovlivněn jejich každodenní život. Onemocnění se často vyvíjí plíživě: prvních příznaků si příbuzní často ani nevšimnou.


Články

 • Poruchy příjmu potravy: co to je?

  Poruchy příjmu potravy se mohou projevovat velmi různými způsoby. Zatímco někteří pacienti hladoví, jiní konzumují příliš velké množství potravy.

 • Bulimie: co to je?

  Bulimie (neboli mentální bulimie, lat. bulimia nervosa) se vyznačuje záchvaty přejídání, kdy postižený během krátké doby zkonzumuje velké množství jídla. Poté se různými způsoby snaží „odčinit“ následky svého konání (tzn. přírůstek hmotnosti, třeba i jen hrozící).

 • Mentální anorexie: co to je?

  Mentální anorexie (lat. anorexia nervosa) je porucha příjmu potravy, kdy postižený výrazně omezuje množství konzumovaného jídla. Kromě toho pacient(ka) někdy nasazuje další „opatření“, kterými si udržuje podváhu, např. vyvolává zvracení.

 • Záchvatovité přejídání: co to je?

  Záchvatovité přejídání (někdy se používá zkratka BED pocházející z anglického výrazu binge-eating disorder) se řadí mezi poruchy příjmu potravy. Vyznačuje se záchvaty přejídání, kdy postižený během určité doby (např. dvou hodin) zhltá velké množství jídla: většinou toho zkonzumuje výrazně více, než by během podobné doby a v podobné situaci snědli jiní lidé.

Doporučené externí zdroje

 • Anorexie a bulimie

  Zdroje věnované prevenci, spouštěcím faktorům, příčinám, příznakům a léčbě poruch příjmu potravy. Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi mentální anorexií a bulimií, které zdravotní komplikace doprovázejí tyto choroby a kde, v případě onemocnění, vyhledat odbornou pomoc.

  Přejít na externí zdroj