Poruchy příjmu potravy

Poruchami příjmu potravy se rozumí různé klinické obrazy (symptomy), které se projevují různými způsoby. Nemocní mají společné to, že v jejich životech dominuje jídlo a že je tím ovlivněn jejich každodenní život. Onemocnění se často vyvíjí plíživě: prvních příznaků si příbuzní často ani nevšimnou.


 • Poruchy příjmu potravy: co to je?

  Poruchy příjmu potravy se mohou projevovat velmi různými způsoby. Zatímco někteří pacienti hladoví, jiní konzumují příliš velké množství potravy.

 • Poruchy příjmu potravy: jak rozpoznat příznaky?

  Zaobírat se svým vlastním tělem je během puberty „normální“. V tomto období se dospívající často zabývají výživou a dietami. Pokud se však určité způsoby chování a diety stanou neodmyslitelnou součástí života, měl by člověk zpozornět. Z náznaků se ještě nemusí vyvinout porucha příjmu potravy. Pokud se ovšem podezřelé okamžiky a změny chování vyskytují ve zvýšené míře, měli byste je dále sledovat a v případě potřeby konzultovat s odborníkem.

 • Poruchy příjmu potravy: co mohou dělat příbuzní?

  Je zcela pochopitelné, že rodiče jsou nešťastní a cítí se bezmocní, když jejich dcera či syn trpí poruchou příjmu potravy, nebo pokud existuje byť jen podezření některou z těchto poruch. Přístup k onemocnění i jeho léčba se navíc často liší případ od případu.

 • Mentální anorexie: co to je?

  Mentální anorexie (lat. anorexia nervosa) je porucha příjmu potravy, kdy postižený výrazně omezuje množství konzumovaného jídla. Kromě toho pacient(ka) někdy nasazuje další „opatření“, kterými si udržuje podváhu, např. vyvolává zvracení.

 • Mentální anorexie: diagnóza a léčba

  Diagnózu mentální anorexie lékař stanoví často až na nátlak příbuzných (rodičů, zákonných zástupců). Ustaraní blízcí se většinou dostanou do konfliktu s postiženým, který onemocnění popírá, což může vést ke krizovým situacím a k napjaté atmosféře v rodině.

 • Bulimie: co to je?

  Bulimie (neboli mentální bulimie, lat. bulimia nervosa) se vyznačuje záchvaty přejídání, kdy postižený během krátké doby zkonzumuje velké množství jídla. Poté se různými způsoby snaží „odčinit“ následky svého konání (tzn. přírůstek hmotnosti, třeba i jen hrozící).

Doporučené externí zdroje

 • Centrum Anabell, z.ú.

  Centrum Anabell vzniklo v roce 2002 s cílem nabízet pomoc a podporu osobám s poruchami příjmu potravy a jejich blízkým. Od roku 2012 rozšířilo své služby o další cílové skupiny a další aktivity k podpoře své činnosti.

  Přejít na externí zdroj
 • Anorexie a bulimie

  Zdroje věnované prevenci, spouštěcím faktorům, příčinám, příznakům a léčbě poruch příjmu potravy. Dozvíte se, jaký je rozdíl mezi mentální anorexií a bulimií, které zdravotní komplikace doprovázejí tyto choroby a kde, v případě onemocnění, vyhledat odbornou pomoc.

  Přejít na externí zdroj