Nelegální návykové látky

Nelegální návykové látky jsou takové návykové látky, které nejsou společností tolerovány, a jejichž uchováváním, předáváním, prodejem a výrobou se lidé dostávají do rozporu se zákonem. Konkrétními příklady nelegálních návykových látek jsou marihuana, hašiš, heroin, pervitin či kokain.


 • Opiáty

  Opiáty jsou návykové látky s převážně tlumivým účinkem, které se získávají ze surového opia nezralých makovic opiového máku. Mezi typické zástupce patří morfin, heroin, kodein, braun.

 • Heroin

  Heroin patří mezi jednu z nejnebezpečnějších návykových látek na světě. Jedná se o látku s tlumivým účinkem, způsobuje tedy celkový duševní a tělesný útlum, zklidnění, uvolnění, snížení či odstranění bolesti, navozuje příjemné pocity. Podobně jako u morfinu dochází k výraznému útlumu celého centrálního nervového systému, zpomalení tělesných funkcí, které je nebezpečné zejména útlumem dechového centra s následkem smrti.

 • Kokain

  Kokain je návyková látka s povzbuzujícími účinky na náš centrální nervový systém. Podle rozdělení návykových látek dle působení na psychiku se řadí mezi tzv. stimulační látky.

 • Extáze

  Extáze je nelegální droga typická víkendovým užíváním, která je rozšířena zejména v prostředí tanečních klubů a různých hromadných akcí. Patří do skupiny metamfetaminů.

 • Konopné drogy, marihuana, hašiš

  Konopné drogy patří mezi tzv. nepravé halucinogeny, jedná se především o marihuanu, hašiš a hašišový olej. Halucinogeny výrazně mění kvalitu vědomí, psychiku, intenzitu a hloubku prožívání. Ovlivňují smyslové vnímání, prožívání okolní reality i sebe sama.

Doporučené externí zdroje

 • Drogová poradna Společnosti Podané ruce o.p.s.

  Poradna je primárně určena na pomoc lidem, kteří se v souvislosti s psychoaktivními látkami (nebo obecně závislostním chováním) dostali do potíží. Cílem je snižovat rizika spojená s užíváním těchto látek (nebo různým závislostním chováním) a poskytovat o nich objektivní informace. Hlavním zaměřením poradny jsou drogy včetně alkoholu.

  Přejít na externí zdroj
 • Centra pomoci drogově závislým

  Na webu substitucni-lecba.cz je mj. mapa zobrazující různé typy zařízení, jejichž personál je schopen pomoci závislým osobám. Jedná se o konkrétní adiktologické ambulance, centra metadonové substituce a další specializovaná zařízení.

  Přejít na externí zdroj
 • Drogová poradna zařízení SANANIM

  Prostřednictvím Drogové poradny můžete zadat anonymně jakýkoli dotaz týkající se drogové problematiky, případně vyhledat informace v již zodpovězených dotazech. Na dotazy odpovídají zkušení odborníci, kteří pracují v jednotlivých zařízeních SANANIM z.ú. a externí specialisté.Na webu jsou k dispozici také informační texty o jednotlivých drogách a dalších záležitostech souvisejících s drogovou problematikou.Odbornou garantkou této poradny je PaedDr. Martina Richterová Těmínová, ředitelka SANANIM z.ú.

  Přejít na externí zdroj
 • Drogové závislosti

  Zdroje věnované prevenci, projevům a léčbě drogové závislosti. Dozvíte se, jak postupovat při podezření, že vaše dítě bere drogy, naleznete informace o účincích návykových látek a zdravotních komplikacích, které jejich užívání způsobuje.

  Přejít na externí zdroj