Nelegální návykové látky

Nelegální návykové látky jsou takové návykové látky, které nejsou společností tolerovány, a jejichž uchováváním, předáváním, prodejem a výrobou se lidé dostávají do rozporu se zákonem. Konkrétními příklady nelegálních návykových látek jsou marihuana, hašiš, heroin, pervitin či kokain.


Články

 • Opiáty

  Opiáty jsou návykové látky s převážně tlumivým účinkem, které se získávají ze surového opia nezralých makovic opiového máku. Mezi typické zástupce patří morfin, heroin, kodein, braun.

 • Heroin

  Heroin patří mezi jednu z nejnebezpečnějších návykových látek na světě. Jedná se o látku s tlumivým účinkem, způsobuje tedy celkový duševní a tělesný útlum, zklidnění, uvolnění, snížení či odstranění bolesti, navozuje příjemné pocity. Podobně jako u morfinu dochází k výraznému útlumu celého centrálního nervového systému, zpomalení tělesných funkcí, které je nebezpečné zejména útlumem dechového centra s následkem smrti.

 • Kokain

  Kokain je návyková látka s povzbuzujícími účinky na náš centrální nervový systém. Podle rozdělení návykových látek dle působení na psychiku se řadí mezi tzv. stimulační látky.

 • Extáze

  Extáze je nelegální droga typická víkendovým užíváním a užívá se v prostředí tanečních klubů, akcí. Patří do skupiny metamfetaminů.

 • Konopné drogy, marihuana, hašiš

  Konopné drogy patří mezi tzv. nepravé halucinogeny, jedná se především o marihuanu, hašiš a hašišový olej. Halucinogeny výrazně mění kvalitu vědomí, psychiku, intenzitu a hloubku prožívání. Ovlivňují smyslové vnímání, prožívání okolní reality i sebe sama.