Alkohol

Alkohol je nedílnou součástí našeho života. Alkohol sice není u nás zakázán, ale jeho prodej je regulován. Ročně u nás zemře na následky nadměrného pití alkoholu 6500 lidí. Závislost často začíná nepozorovaně a plíživě a má mnoho rizik. Léčba je buď ambulantní nebo pobytová. S odvykáním pomáhají i svépomocné skupiny.


 • Závislost na alkoholu: úvod

  S alkoholem se setkáváme téměř denně a je nedílnou součástí našeho života – sklenka piva k obědu, večer pár sklenek vína pro vytvoření pohody. Česká republika patří dlouhodobě mezi státy s nejvyšší spotřebou alkoholu. Ročně u nás zemře na následky nadměrného pití alkoholu 6500 lidí.

 • Závislost na alkoholu: příznaky

  Závislost na alkoholu je onemocnění, které často začíná nepozorovaně a plíživě, kdy si jedinec zprvu ani neuvědomuje, že se řítí do problémů. Často až okolí upozorní jedince na probíhající závislost. Nebezpečné je i pravidelné večerní popíjení několika sklenek vína nebo pití piva každý den po práci.

 • Závislost na alkoholu: rizika

  U akutních rizik užívání alkoholu je nejnebezpečnější vznik akutní otravy alkoholem s následkem smrti. Dále mezi rizika užívání alkoholu patří nechráněný sex s náhodným partnerem a s tím spojené zvýšené riziko přenosu pohlavní choroby nebo nechtěného otěhotnění, úrazy, utonutí a dopravní nehody. U některých jedinců se může objevit agresivní chování.

 • Závislost na alkoholu: léčba

  Léčba závislosti na alkoholu probíhá buď ambulantně (ordinace psychiatrů, adiktologické ambulance, denní stacionáře) nebo rezidenčně (detoxifikace, krátkodobá a střednědobá léčba v psychiatrických nemocnicích, terapeutické komunity).

 • Závislost na alkoholu: svépomocné skupiny

  Svépomocné skupiny představují specifickou, neformální a nezdravotnickou formou pomoci a podpory lidem v náročných životních situacích. Tyto skupiny sdružují klienty se stejným problémem, ať už jde o problém zdravotní, sociální či subjektivní.

 • Regulace alkoholu

  Alkohol patří mezi tzv. legální drogy, tj. návykové látky, jejichž prodej není zákonem zakázán. Za stanovených podmínek ho lze vyrábět, prodávat, podávat, kupovat a konzumovat. V České republice je povoleno konzumovat alkohol až po dovršení 18 let. Prodejce nesmí nalévat alkoholické nápoje ani dospělým opilým osobám. Pod vlivem alkoholu je v ČR páchána významná část trestné činnosti (kolem 15 %).

Doporučené externí zdroje

 • Alkoholismus

  Zdroje věnované prevenci, příčinám, projevům, diagnostice a léčbě alkoholismu. Příspěvky se zabývají účinkem alkoholu na lidský organismus, opileckým chováním, dopadem alkoholismu na rodinu a v neposlední řadě základní otázkou – kdy se stává člověk alkoholikem.

  Přejít na externí zdroj
 • Alkohol pod kontrolou

  Klinika adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a VFN v Praze na svém webu „Alkohol pod kontrolou“ srozumitelnou formou popisuje dopady alkoholu na zdraví člověka, definuje závislost na alkoholu a uvádí tipy, jak zvládnout problém s pitím.

  Přejít na externí zdroj
 • Národní stránky pro podporu omezení konzumace alkoholu

  Konzumace alkoholu v České republice je běžným a rozšířeným jevem. Národní stránky pro podporu omezení konzumace alkoholu se mj. snaží vyvrátit mýtus, že pítí alkohol je bez rizik. Portál poskytuje základní fakta o konzumaci alkoholu, dva jednoduché testy, tři netradiční kalkulátory, příběhy alkoholiků, kterým se podařilo závislost překonat, a v neposlední řadě i tipy pro osoby s problémy vyvolané užíváním alkoholu a jejich blízké. Provozovatelem portálu je Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti.

  Přejít na externí zdroj