Rodina

Základní potřebou člověka je pocit zdravé zakotvenosti v rodině. Jedním ze základních úkolů výchovy je naučit děti dělat správné věci nikoli ze strachu z trestu, ale proto, aby pochopily, že jsou správné. Ošemetné je používán trestů, protože děti, které jsou trestány, se později stávají samy agresory. Je dobré také znát, co vede dítěti ke lhaní.


 • Rodina kdysi a dnes

  Zdraví a rodina patří k sobě. Základní potřebou člověka je pocit zdravé zakotvenosti v rodině. Jaká je realita?

 • Výchova dětí

  „Takový je příští věk, jak jsou vychováváni jeho občané.“ (Jan Ámos Komenský)

  Jedním ze základních úkolů výchovy je naučit děti dělat správné věci nikoli ze strachu z trestu, ale proto, aby pochopily, že jsou správné.

 • Když dítě lže

  Lhát zkusí každé dítě, je to úplně normální. Je dobré rozlišovat, zda se jedná o lež vědomou, úmyslnou, jejímž cílem je získat vlastní prospěch, či lež neúmyslnou, kdy dítě (přibližně do 7 let) nedokáže rozlišovat mezi skutečným a fantazijním světem. Pak nejde ze strany dítěte o vědomou lež a stačí si s ním povídat, co patří do kterého světa.

 • Tresty ve výchově dětí

  Jak je to s tělesnými tresty a tresty vůbec? Proč je lidé používají? Protože jsou bezradní a neumí efektivně komunikovat. Naštěstí doby, kdy se pokládaly za účinné, patří minulosti. Pokud rodiče nebo vychovatelé dítěte používají tresty, učí tím dítě vzorec chování, které bude samo používat. Vůči nim samotným, vůči svému okolí, kamarádům, partnerům a svým dětem.

 • Domácí mazlíčci

  Zvířecího společníka si obvykle pořizuje ten, kdo má zvířata rád. Těší se z jejich přítomnosti, vítá jej po příchodu z práce. Je však nezbytné si uvědomit, že přítomnost zvířat v domácnosti sebou nese nejen radosti, ale i rizika, jako alergie, nemoci nebo úrazy a povinnosti např. očkování, evidenci a cestovní pas při cestování.