Onemocnění ženských pohlavních orgánů

Jedním z nejčastěji se vyskytujících onemocnění ženských pohlavních orgánů je endometrióza. Příčinou je růst děložní sliznice (endometria) mimo dělohu. Tyto oblasti tkáně usazené „mimo“ své obvyklé místo nemusí vždy způsobovat potíže, avšak některé ženy pociťují silné bolesti. Dalším poměrně běžným onemocněním jsou záněty vaječníků a vejcovodů, které se často vyskytují současně a na obou stranách. Zároveň jsou často zaníceny i okolní tkáně.


 • Ženské pohlavní orgány: struktura a funkce

  Ženské pohlavní orgány slouží k rozmnožování, sexuálnímu uspokojení a hrají důležitou roli v hormonální regulaci. Rozlišujeme zevní pohlavní orgány a vnitřní pohlavní orgány. Zevní (vnější) i vnitřní pohlavní orgány se řadí k primárním pohlavním znakům, protože jsou přítomny již při narození. Naopak sekundární pohlavní znaky (prsa, ochlupení v podpaží a pubické ochlupení) se vyvíjejí až v období puberty, a to v důsledku zvýšené tělesné produkce pohlavních hormonů.

 • Endometrióza: příčiny a příznaky

  Endometrióza je benigní (nezhoubné), často chronické onemocnění, které se může vyskytnout kdykoli mezi pubertou a menopauzou. Ačkoli byl v posledních několika desetiletích učiněn značný pokrok ve výzkumu endometriózy, patogeneze (vznik a vývoj) tohoto onemocnění stále není zcela objasněna. Dnešní medicína předpokládá, že na vzniku endometriózy se podílí několik faktorů.

 • Endometrióza: diagnóza

  Endometrióza je stále poměrně neznámé, avšak časté onemocnění, které postihuje asi 6 až 10 procent všech žen v reprodukčním věku [1]. Endometrióza je proto mnohdy odhalena až velmi pozdě. Kromě silných bolestí je častým důvodem k návštěvě gynekologa také nemožnost otěhotnět. Existují různé vyšetřovací metody k odhalení ložisek endometriózy a k vyloučení jiných příčin obtíží.

 • Endometrióza: léčba

  V současné době neexistuje žádná léčebná metoda, která by dokázala endometriózu úplně vyléčit. Léčba musí být vždy přizpůsobena individuálním potřebám konkrétní pacientky: proto je rozhodující, zda žena vyhledala pomoc lékaře kvůli silným bolestem, neplodnosti nebo kombinaci obojího. K dispozici jsou různé možnosti léčby; její volba závisí především na cíli léčby.

 • Záněty vaječníků a vejcovodů: co to je?

  Záněty vejcovodů a vaječníků se často vyskytují současně a oboustranně – pak jsou označovány jako adnexitida. Zánět v mnoha případech zároveň postihuje i děložní sliznici (endometrium) nebo pobřišnici (peritoneum). V takovém případě hovoříme o hlubokém pánevním zánětu (PID). Jak adnexitida, tak PID by měly být léčeny co nejdříve, jinak hrozí různé komplikace (např. neplodnost). Onemocnění však často probíhá bez příznaků, žena mnohdy nemá žádné potíže – a to je právě zrádné, neboť pozdní diagnostika s sebou nese vyšší riziko dlouhodobých následků.

Doporučené externí zdroje

 • Hysterektomie

  Co je hysterektomie a při kterých onemocněních se k ní přistupuje? Jak se odstranění dělohy provádí a s čím je třeba počítat těsně po operaci? Jaké změny v životě ženy přináší tento operační výkon? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se vztahují k danému tématu, naleznete v uvedených zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Cystokéla

  Co je cystokéla, jak se projevuje, proč vzniká a lze jí předejít? Koho nejčastěji postihuje toto onemocnění a ke kterým zdravotním komplikacím může vést? Na základě kterých vyšetření určí lékař uvedenou diagnózu a jakým způsobem probíhá léčba? Odpovědi na tyto otázky a další informace, které se týkají daného tématu, naleznete v těchto zdrojích.

  Přejít na externí zdroj
 • Syndrom polycystických ovarií

  Zdroje věnované příčinám, projevům, diagnostice a léčbě polycystických ovarií (vaječníků). V příspěvcích je vysvětleno, jak vypadají a fungují vaječníky a jaké změny nastávají v těle ženy v případě syndromu polycystických ovárií. Dále se můžete dozvědět, jakým způsobem spolu souvisí zmíněný syndrom, obezita a cukrovka 2. typu.

  Přejít na externí zdroj
 • Endometrióza

  Zdroje věnované příčinám, projevům, diagnostice a léčbě endometriózy. Jaké jsou základní typy endometriózy a jak může souviset toto onemocnění s bolestivou menstruací, neplodností a bolestí při pohlavním styku, jsou otázky, kterými se zabývají vybrané příspěvky.

  Přejít na externí zdroj