Demence: péče o blízkého

Péče o člověka s demencí přináší mnoho náročných a nečekaných situací. Je potřeba se zorientovat v náročné problematice a správně uchopit péči o svého blízkého, jehož potřeby se s postupující nemocí mění. Důležitá je rovněž podpora, aby pečující lépe zvládal každodenní péči. Jedno z hlavních pravidel zní: nestaráme se jen o nemocného, ale i o sebe.


 • Demence – úvod pro pečovatele

  Péče o člověka s demencí přináší mnoho náročných a nečekaných situací. O demenci koluje řada mýtů, které mohou pečující mást a situaci dokonce zhoršit. Proto je důležité, aby se každý pečující dozvěděl o těchto obecně rozšířených omylech a získal správné informace.

 • Jak plánovat péči o své blízké (nejen) s demencí

  Postarat se o své blízké vnímá většina lidí jako přirozenou součást svého života. Ve chvíli, kdy pečovat znamená zároveň vypořádat se s tím, co přináší například Alzheimerova choroba, se z péče stává mimořádně složitá výzva, kterou nelze dlouhodobě zvládnout bez pomoci druhých.

 • Péče o pacienta s demencí – praktické rady pro komunikaci s nemocným

  Komunikace s nemocným bývá v důsledku postupující demence často obtížná, ale pro dobré zvládnutí péče je důležité se ji naučit. Nemocný vám lépe porozumí, když budete mluvit jednoduše, srozumitelně a budete se snažit reagovat citlivě a empaticky. Díky správné komunikaci také neztratíte blízkost s nemocným člověkem. Nejde jen o slovní vyjadřování, stejně důležité mohou být i pohledy, tón hlasu nebo gesta.

 • Péče o pacienta s demencí – komunikace s důstojností

  Nemusíte vždy porozumět tomu, co vám člověk s demencí říká. Jeho komunikační dovednosti mohou být totiž v důsledku demence narušené a jazyk, který používá, pro vás časem přestane být srozumitelný. Je však důležité brát nemocného vážně, přistupovat k němu s respektem a úctou a nemluvit o něm s jiným člověkem v jeho přítomnosti.

Související témata

Demence: základní informace