Hluk a zdraví


  • Ochrana zdraví před hlukem

    Nadměrný hluk je škodlivina, na kterou se člověk nemůže adaptovat. Každý může přispět k ochraně svého zdraví před hlukem i k ochraně osob ve svém okolí změnami ve svých zvyklostech.

  • Zdravotní účinky hluku

    Hluk může nepříznivě ovlivňovat lidské zdraví přímým fyzikálním působením na sluchový aparát, nepřímo na srdečně cévní systém. Může narušovat některé tělesné pochody a činnosti, např. spánek, řeč a osvojování čtení, a také působit na subjektivní pohodu člověka a obtěžovat.