Infarkt myokardu a angina pectoris

První známkou infarktu myokardu může být náhle vzniklý pocit silného tlaku nebo pálení na hrudi. V takovémto akutním stavu se počítá každá minuta, protože dojde-li k uzavření jedné z velkých věnčitých tepen, část srdečního svalu již není zásobována kyslíkem a její poškození se rychle prohlubuje. Proto platí, že čím rychleji postižený člověk (nebo jeho okolí) zareaguje, tím menší budou „napáchané“ škody na srdečním svalu. V ideálním případě by doba od telefonátu pacienta na záchrannou službu (155, respektive 112) do zprůchodnění ucpané cévy neměla přesáhnout dvě hodiny.


 • Infarkt myokardu: co to je?

  Infarkt myokardu (srdeční infarkt) je život ohrožující srdeční příhoda způsobená náhlým a úplným zablokováním některé z koronárních tepen (obvykle krevní sraženinou). V takové situaci je pro minimalizaci následků infarktu zásadní jednat rychle a okamžitě kontaktovat záchrannou službu. Jakmile je totiž jedna z velkých koronárních tepen uzavřena, do části srdečního svalu, kterou tato tepna normálně zásobuje, už není dodáván kyslík a živiny. Pokud céva není během několika hodin znovu zprůchodněna, svalová (srdeční) tkáň odříznutá od přívodu krve odumírá. Čím větší je neprůchodná céva, tím větší je oblast infarktu (tedy svalu, který odumírá) a tím závažnější mohou být příznaky a zdravotní následky.

 • Infarkt myokardu: prevence

  Ačkoli pacienti často uvádějí, že příznaky infarktu myokardu přišly náhle a bez varování, onemocnění se obvykle vyvíjí po dlouhou dobu. Do značné míry je možné riziko infarktu zmenšit zdravým životním stylem, který dokáže snížit (nebo úplně eliminovat) hlavní rizikové faktory, jako jsou zvýšená hladina cholesterolu, vysoký krevní tlak, diabetes mellitus nebo kouření.

 • Akutní infarkt myokardu

  První minuty a hodiny po nástupu infarktu jsou pro pacientovu prognózu rozhodující. Čím dříve je zahájena léčba, tím méně svalové tkáně odumře a tím větší je pacientova šance na přežití. Pouze rychlé zahájení léčby a obnovení průtoku krve do koronárních cév zabrání rozsáhlejšímu poškození srdečního svalu a umožní pacientovi plné zotavení. V ideálním případě by doba od tísňového volání na linku 155 nebo 112 do zprůchodnění koronárních tepen neměla překročit dvě hodiny.

 • Infarkt myokardu: diagnóza

  Infarkt myokardu je akutní, život ohrožující situace, při níž se počítá každá minuta. Pokud je ucpána některá z velkých koronárních cév, část srdečního svalu již není zásobována kyslíkem a živinami. V takovém případě je nutné průtok krve co nejdříve obnovit, aby se zabránilo odumírání srdečního svalu vlivem nedostatku kyslíku. Rychlé jednání je tedy pro prognózu pacienta zásadní. První kroky v nemocnici jsou vždy odebrání vzorku krve a EKG.

 • Infarkt myokardu: léčba

  Nejdůležitějším faktorem při akutním infarktu myokardu je čas. Každá minuta, po kterou věnčité tepny nezásobují srdce, jej poškozuje a čím dříve jsou postiženi léčeni, tím větší je jejich šance na přežití bez trvalých následků. Co nejčasnější zahájení terapie má proto zásadní význam a je nutné si uvědomit, že čas začíná běžet již s nástupem prvních příznaků, ne až s příchodem pacienta do nemocnice! Je tedy nesmírně důležité, aby postižené osoby, jejich příbuzní nebo jiné přítomné osoby v případě nouze okamžitě rozpoznaly počáteční příznaky a okamžitě jednali, čímž se zásadně zmenší zdržení od nástupu potíží po přijetí do nemocnice.

 • Infarkt myokardu: rehabilitace a následná péče

  Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je rehabilitace definována jako „soubor opatření, která jsou nezbytná k zajištění nejlepšího možného fyzického, duševního a sociálního stavu pacientů, aby mohli opět zaujmout normální místo ve společnosti a samostatně vést aktivní život.“