Sexuální zdraví

Je důležité, aby každý již před zahájením pohlavního života věděl o možných rizicích spojených s pohlavně přenosnými infekcemi, HIV/AIDS a nechtěným těhotenstvím, naučil se správně používat kondom a nepodléhal mýtům, které jsou v oblasti sexuality rozšířené.


 • Umělé oplodnění (IVF)

  Pokud se partnerským párům nedaří otěhotnět přirozenou cestou, přestože se o to pokouší déle než rok, lékař jim doporučí absolvovat vyšetření neplodnosti. V tuto chvíli se ještě nemusí jednat o tělesnou překážku nebo problém. Může se stát, že i podrobná vyšetření neodhalí žádnou příčinu a páru pomůže uklidnění, že problém nemají.

 • Sexuální zdraví

  Sexualita je přirozenou součástí lidského života již od narození. Novorozenci vnímají své tělo skrze smysly – dotyky a mazlení přispívají k pocitu bezpečí, který je důležitý pro zdravý sociální a emoční vývoj. Sexualita dětí je ale rozdílná od dospělých.

 • Reprodukční zdraví a plánované rodičovství

  „Reprodukční zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, a ne pouze nepřítomnost nemoci nebo vady ve všech otázkách týkajících se pohlavního sytému, jeho funkcí a procesů, tedy rozmnožování neboli reprodukce.“ (definice podle WHO z roku 2012)

 • Menstruace a antikoncepce

  Jako menstruaci, menses či měsíčky označujeme měsíční krvácení, při kterém se u ženy odlučuje děložní sliznice a odchází z těla pryč. Nástup menstruačního krvácení odpradávna značí, že se dívka stává ženou.