Rakovina plic

Rakovina plic je v České republice jedním z nejčastějších nádorových onemocnění. Toto onemocnění nejčastěji postihuje kuřáky: přibližně 85 ze 100 pacientů s rakovinou plic kouří nebo někdy v minulosti kouřilo. Nejlepším způsobem, jak se chránit před rakovinou plic, je proto nekouřit. Pacient si obvykle rakoviny plic dlouho nevšimne. Prvními příznaky mohou být úporný kašel, úbytek hmotnosti nebo dušnost při námaze – to vše je důvodem k návštěvě lékaře. Po stanovení diagnózy rakoviny plic je téměř vždy nutná operace. Podle situace mohou odborníci doporučit také chemoterapii nebo radioterapii, případně i jiné léčebné metody. Čím dříve je léčba zahájena, tím větší je šance na vyléčení.


 • Rakovina plic: co to je?

  Rakovina plic je jedním z nejčastěji diagnostikovaných nádorových onemocnění v České republice. Rozlišujeme dvě hlavní formy rakoviny plic: nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) a malobuněčný karcinom plic (SCLC).

 • Rakovina plic: prevence, screeningový program

  Rakovině plic lze nejlépe předcházet nekuřáctvím. Přestat s kouřením se vyplatí i lidem, kteří kouří už celé roky. Od roku 2022 funguje v České republice nový screeningový program. Jeho cílem je zvýšit podíl pacientů, u nichž je rakovina plic odhalena v časném klinickém stadiu, a zlepšit tak jejich šanci na úplné uzdravení.

 • Rakovina plic: příčiny a příznaky

  Nejčastější příčinou vzniku rakoviny plic je kouření. Ohroženi jsou zejména lidé, kteří začali kouřit v mládí a kouřili dlouhá léta. Mezi prvním kontaktem s karcinogenními látkami (které jsou obsaženy v tabákovém kouři) a vznikem rakoviny plic může uplynout až 40 let. Zhoubný nádor plic zpočátku nezpůsobuje žádné příznaky, proto se může „nenápadně“ šířit a růst.

 • Rakovina plic: diagnóza

  Prvními kroky v diagnostice rakoviny plic jsou anamnestický rozhovor a fyzikální vyšetření. Následně se používají různé zobrazovací metody. Nejdůležitější metodou pro odhalení rakoviny plic je však bronchoskopie, při níž může lékař rovnou odebrat vzorky tkáně z podezřelých oblastí.

 • Rakovina plic: léčba a následná péče

  U pacientů s rakovinou plic se používají různé metody protinádorové léčby. Pokud je zhoubný nádor odhalen v časném stadiu, lze jej mnohdy odstranit chirurgickým zákrokem. Kromě operace se používá chemoterapie, radioterapie, cílená protinádorová léčba, imunoterapie a podpůrná léčba. Po ukončení protinádorové léčby by měl pacient chodit na pravidelné kontroly.