Národní zdravotnický informační portál

sdružuje garantovaný obsah napříč odbornými portály a přináší články z oblasti zdravotnictví

Projekt NZIP (Národní zdravotnický informační portál) představuje zcela novou komunikační portálovou platformu pro propagaci a využívání služeb ve zdravotnictví společně se strategickou podporou zdraví a strategických záměrů resortu. Připravovaný portál nzip.cz si klade za cíl vhodným způsobem dlouhodobě zvyšovat důvěru laické i odborné veřejnosti v oblasti zdravotnických informací a plošně zjednodušit přístup k dostupným online zdrojům ve zdravotnictví. Základním stavebním kamenem je zveřejňování a odkazování ověřených a garantovaných informací, které jsou autorizovány předními odborníky české medicíny. NZIP bude sdružovat relevantní webové stránky a portály, které se věnují některému z nosných témat zdravotnictví v ČR. Současně bude zveřejňovat krátké původní články pokrývající aktuální problematiku.