Národní zdravotnický informační portál

Portál, kterému můžete věřit

Co je naším cílem

Národní zdravotnický informační portál (zkráceně NZIP) přináší zcela nový online zdroj informací z různých oblastí českého zdravotnictví jakými jsou například prevence a zdravý životní styl nebo informace o nemocech. Hlavním cílem je poskytnout široké veřejnosti internetový komunikační kanál, kde najdou ověřené odpovědi na kladené otázky. Obsah NZIP je připravován pod záštitou Ministerstva zdravotnictví ve spolupráci s Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, Státním zdravotním ústavem a Ústavem zdravotnických informací a statistiky České republiky. Jednotlivá témata jsou zpracovávána jazykem, který bude dostatečně srozumitelný pro laickou veřejnost.

informační leták

play-circle

NZIP pokrývá mimo jiné následující oblasti:

Mapa zdravotní péče

Interaktivní mapa dostupnosti, která pomůže najít nejbližšího lékaře.

Životní situace

Rady pacientům pro lepší orientaci v českém zdravotnictví.

Prevence a zdravý životní styl

Hlavní zásady a nejdůležitější pilíře vašeho zdraví.

Informace o nemocech

Základní fakta o alergii, cukrovce nebo infekčních onemocněních.

Doporučené weby

Přehled doporučených online zdrojů pod záštitou Ministerstva zdravotnictví.

Rejstřík pojmů

Krátká vysvětlení pro veřejnost.