Dárcovství

Dárcovství je dobrovolná bezplatná činnost občanů, která má velký celospolečenský význam. Lidé mohou darovat krev, kostní dřeň či orgány. Dárcem může být ten, který splní zdravotní a další podmínky.


Články

  • Dárcovství krve

    Dárcovství krve je dobrovolná činnost občanů, která má velký celospolečenský význam. Lidská krev a přípravky z ní vyrobené se používají v řadě lékařských oborů (chirurgických i nechirurgických) a medicína na současné úrovni bez nich není představitelná. Ročně jsou k léčbě pacientů v České republice použity přípravky vyrobené z více než 600 tisíc odběrů krve nebo jejích složek.

  • Darování orgánů

    Podle zákona č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, je darování orgánů v ČR dobrovolné a bezplatné.

  • Dárcovství kostní dřeně

    Dárcovství kostní dřeně je dobrovolný čin. Své rozhodnutí stát se dárcem a být zařazen v registru dárců kostní dřeně můžete kdykoli bez udání důvodu odvolat.