Jiné nástroje elektronického zdravotnictví


 • Elektronický recept (eRecept) a jeho funkce

  Elektronický recept (eRecept) je recept vystavený v elektronické podobě. Jinými slovy se jedná o informaci o předepsaných lécích, která se uloží do Centrálního úložiště elektronických receptů – databáze, která je součástí systému eRecept. Hlavním rozdílem oproti klasickému listinnému receptu, se kterým se pacienti setkávali až donedávna, je identifikační znak (identifikátor jedinečný pro každý recept).

 • Elektronický poukaz na zdravotnické prostředky (ePoukaz)

  ePoukaz (neboli elektronický poukaz na zdravotnické prostředky) je součástí systému eRecept. V provozu je od 1. května 2022 a pro zdravotnické pracovníky i výdejny je nepovinný. Na ePoukaz je možné předepsat všechny typy zdravotnických prostředků (od brýlí, přes kontaktní čočky až po berle, invalidní vozík nebo inkontinenční pomůcky). Elektronizovány jsou totiž všechny tři typy papírových poukazů na zdravotnické prostředky.

 • Elektronická neschopenka (eNeschopenka)

  Každý zaměstnaný člověk dostane od lékaře potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti, takzvanou neschopenku, pokud je nemocný, zraněný či jinak indisponovaný a nemůže vykonávat pracovní činnost. Od roku 2020 tento doklad nabyl elektronické podoby. Do té doby se vydával v pětidílné papírové podobě.

 • Otevřená data ve zdravotnictví

  Otevřená data (angl. open data) jsou data, která jsou poskytována veřejně, zdarma a bez jakýchkoli omezení (registrace, licence apod.). To umožňuje jejich volné používání, časově efektivní strojové zpracování a jakékoli další sdílení. Tato data jsou dostupná ve standardních formátech [1] (např. CSV [2], JSON [3]), které usnadňují jejich zpracování, analýzu a vizualizaci.

 • Elektronická neschopenka Ikona - snadné čtení

  V tomto článku se dozvíte, co je elektronická neschopenka. Také se dozvíte, jaká pravidla musíte dodržovat, když máte neschopenku. Dozvíte se, co se stane, když tato pravidla porušíte.