Dieta u kloubních onemocnění

Význam diety u kloubních onemocnění je spíše přeceňován. Významná je pouze u dny. Dna je kloubní onemocnění s typickými nepříjemnými projevy – otok, bolest, výskyt tofů (uzlíkovité nahromadění krystalků solí močové kyseliny), zejména nad prvními klouby palců, ale i jinde. Postihuje jedince s rysy metabolického syndromu typicky po dietním či alkoholovém excesu. Omezení příjmu tzv. purinů má nepochybný léčebný a zejména preventivní vliv.


  • Dieta u kloubních onemocnění – úvod

    Význam diety u kloubních onemocnění je spíše přeceňován. Významná je pouze u dny (viz článek Dieta u dny a hyperurikemie). Artrózy mohou být například výraznější u pacientů v malnutrici (podvýživě). Prevencí a snad i léčbou artróz může být bílkovinná strava, ale její efekt na ústup artrotických obtíží je malý.

  • Dieta u dny a hyperurikemie

    K dietou nejvíce ovlivnitelným kloubním onemocněním patří dna. Samotná zvýšená hladina kyseliny močové (hyperurikemie) patří klasicky ke složkám metabolického syndromu.

Související témata

Kosti, klouby, svaly, šlachy