Koncepce péče o těhotnou ženu

V péči o zdraví těhotné ženy jsou ve zdravotním systému jejími zásadními partnery lékař gynekolog nebo porodník, porodní asistentka a všeobecná sestra. Matky i otcové mohou po porodu čerpat různé dávky, aby se mohli starat o narozené dítě. Těhotné ženy i matky po porodu zároveň požívají i právní ochrany zejména v zaměstnání a mají i další práva a povinnosti.