Rakovina tlustého střeva a konečníku

Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) je jednou z nejčastějších onkologických diagnóz ve všech vyspělých zemích. Každý rok je v České republice zhoubný nádor tlustého střeva či konečníku zjištěn asi u 7700 osob a téměř 3400 pacientů na toto onemocnění v naší zemi každoročně umírá. Počet nových případů i úmrtnost však v posledních letech klesá. To lze do značné míry připisovat fungujícímu screeningovému programu, neboť onemocnění odhalené v časném stadiu lze léčit mnohem úspěšněji než pokročilý nádor.


 • Rakovina tlustého střeva a konečníku: co to je?

  Rakovina tlustého střeva a konečníku neboli kolorektální karcinom je zhoubný nádor, který se vyznačuje nekontrolovaným růstem buněk v tlustém střevě nebo konečníku. Kolorektální karcinom se vyvíjí pomalu, ale podobně jako jiné zhoubné nádory se může šířit do okolních i vzdálených částí těla.

 • Rakovina tlustého střeva a konečníku: prevence

  U většiny pacientů je přesná příčina vzniku kolorektálního karcinomu neznámá. Jsou však známy rizikové faktory, které možnost vzniku onemocnění zvyšují. Vzniku kolorektálního karcinomu lze předcházet primární a sekundární prevencí.

 • Rakovina tlustého střeva a konečníku: screeningový program

  Program screeningu kolorektálního karcinomu funguje v České republice již od roku 2009, ale až v roce 2014 (po zahájení adresného zvaní) se stal plošným a celopopulačním [1]. Teprve od ledna 2014 tak lze hovořit o systematickém a standardizovaném programu screeningu kolorektálního karcinomu. Nejspolehlivější metodou, jak odhalit zhoubný nádor tlustého střeva nebo konečníku ve velmi časném stadiu, je kolonoskopie. Screening kolorektálního karcinomu zvyšuje šanci pacientů na úplné uzdravení i na přežití.

 • Rakovina tlustého střeva a konečníku: rizikové faktory a příznaky

  Rakovina tlustého střeva a konečníku (kolorektální karcinom) může vzniknout, když se buňky střevní sliznice začnou nekontrolovaně dělit. Zpočátku se tvoří převážně nezhoubné výrůstky, tzv. střevní polypy. Ty pomalu rostou, časem se mohou stát zhoubnými a jsou předstupněm asi 90 % případů kolorektálního karcinomu. Změna střevního polypu v karcinom může trvat přibližně 10 až 15 let. Riziko vzniku kolorektálního karcinomu může zvyšovat několik faktorů, z nichž některé lze významně ovlivnit dodržováním zásad zdravějšího životního stylu. Zhoubné nádory tlustého střeva rostou pomalu, proto jsou varovné signály často zaznamenány až v pokročilém stadiu onemocnění.

 • Rakovina tlustého střeva a konečníku: diagnóza

  Čím dříve je střevní polyp nebo kolorektální karcinom diagnostikován, tím větší je šance na úplné vyléčení. Rakovina tlustého střeva a konečníku se obvykle vyvíjí ze střevních polypů po dlouhou dobu a typické příznaky vyvolává až v pozdním stadiu. Proto mají zcela zásadní význam preventivní vyšetření, která umožňují včasné odhalení a odstranění nádoru nebo jeho prekurzorů. Pokud již existuje podezření na kolorektální karcinom, lze diagnózu potvrdit různými vyšetřovacími metodami [1].

 • Rakovina tlustého střeva a konečníku: léčba

  Léčba rakoviny tlustého střeva a konečníku závisí jednak na typu nádoru (ten je zjištěn při histologickém vyšetření), jednak na jeho rozšíření v těle, tj. i na klinickém stadiu onemocnění. Podle zjištěného stadia onemocnění se na optimální léčbě mohou podílet odborníci z mnoha různých lékařských oborů: chirurgie, gastroenterologie, klinická onkologie, radiologie, radioterapie atd. Tuto skutečnost zohledňují specializovaná onkologická centra, kde je každý případ projednáván na setkání tzv. indikační komise, jejímž cílem je určit pro konkrétního pacienta nejlepší terapeutický postup.