Zapojené organizace

Odborná garance a vývoj

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zdravotnictví České republiky

Odborný garant projektu NZIP

Státní zdravotní ústav

Státní zdravotní ústav

Odborný garant obsahu

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně

Česká lékařská společnost
Jana Evangelisty Purkyně

Odborný garant obsahu

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav zdravotnických informací
a statistiky ČR

garant vývoje a implementace portálu

Partnerské instituce

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Lékařská fakulta
Masarykovy univerzity

Odborný garant obsahu

Vzdělávací síť Mefanet

Vzdělávací síť
MEFANET

Odborný garant obsahu

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Odborný garant obsahu

Portál pro pacienty a pacientské organizace

Pacientské organizace

Recenzent obsahu

Portál pro pacienty a pacientské organizace

Pacientský hub

Externí spolupráce

Media aAe

Media Age

Marketingová strategie

House of Řezáč

House of Řezáč

Technický audit

Liquid Design

Liquid Design

Uživatelské testování