Doporučení pro pohybovou aktivitu

Pohyb je zdravý! Tato skutečnost byla mnohokrát prokázána – ale jaké množství pohybu je ideální? Na tuto otázku neexistuje jednoduchá ani univerzálně platná odpověď. Ideální množství doporučené pohybové aktivity bude pochopitelně jiné pro 90letého seniora a jiné pro 20letého mladíka. Populaci je nicméně možné zhruba rozdělit do šesti skupin: děti, dospívající, dospělí, senioři, těhotné ženy a dospělí s chronickým onemocněním. Zdravého množství pohybu lze u každé z těchto skupin dosáhnout různou kombinací pohybových aktivit, a to včetně každodenních aktivit, u nichž si ani nemusíme uvědomovat, že se do celkového množství počítají (například cesta pěšky do práce či školy), a volnočasových aktivit.


  • Doporučení pro pohybovou aktivitu dospělých

    Pro podporu zdraví je důležité, aby i dospělí měli pravidelnou pohybovou aktivitu, a to v dostatečné míře. K tomu je často nutné změnit své dosavadní návyky. Nejdůležitějším prvním krokem, který mohou dospělí pro své zdraví udělat, je přestoupit z kategorie „fyzicky neaktivní“ alespoň do kategorie „trochu fyzicky aktivní“.

  • Doporučení pro pohybovou aktivitu seniorů

    Následující doporučení platí pro dospělé ve věku 65 let a starší, kteří nemají žádné kontraindikace k fyzické aktivitě, a to bez ohledu na pohlaví, etnickou příslušnost a tělesné, smyslové nebo mentální postižení.

  • Doporučení pro pohybovou aktivitu dospělých s chronickými onemocněními

    Následující doporučení platí pro dospělé s chronickými tělesnými nebo duševními onemocněními, jako je diabetes mellitus 2. typu, vysoký krevní tlak, nádorová onemocnění, deprese, artróza kyčelního nebo kolenního kloubu, klinicky stabilní ischemická choroba srdeční, chronická bolest zad nebo stav po cévní mozkové příhodě. Tato doporučení platí pouze v případě, že aktuální zdravotní stav je stabilní.

Související témata

Pohybový aparát