Dieta u nádorových onemocnění

Zatímco nutriční faktory mohou hrát určitou roli v prevenci i ve vzniku nádorových onemocnění, je podíl dietních opatření v léčbě onkologických onemocnění sporný. Hlavním opatřením je prevence podvýživy. Nádorová podvýživa je u onkologicky nemocných běžná a představuje důležitý negativní prognostický faktor, podle některých dokonce závažnější než stadium nádorové nemoci.


 • Dieta u nádorových onemocnění – úvod

  Zatímco nutriční (výživové) faktory mohou hrát určitou roli v prevenci i ve vzniku nádorových onemocnění, je podíl dietních opatření v léčbě onkologických onemocnění sporný. Veškerých dietních změn lze u pacientů obecně docilovat jen velmi omezeně. To platí i o tak závažných onemocněních, jako je například obezita.

 • Zhoubné nádory a obezita

  V současné době se za jeden z nejvýznamnějších rizikových faktorů u nádorových onemocnění považuje nadváha a nedostatek pohybu, který může být příčinou i důsledkem obezity.

 • Dietní prevence vzniku nádorů

  Strava se velmi často uplatňuje v rozvoji nádorových onemocnění. Průkaz, že dieta vyvolala nádor u konkrétního jedince, je však prakticky nemožný.

 • Zhoubné nádory a diabetes

  Diabetes (cukrovka) 1. typu je spojen s minimálním rizikem vzniku nádorů. V jedné studii byli sledováni diabetici 1. typu po dobu 20 let a nebyl zjištěn žádný zvýšený výskyt nádorů. Nedávno bylo prokázáno mírné zvýšení rizika nádorů slinivky břišní. U diabetiček 1. typu je popisována diabetická fibrózní mastopatie (zatvrdliny v prsou), jež často vede k opakovaným vyšetřováním prsou u diabetiček, riziko karcinomu však není pravděpodobně příliš vysoké.