Kdo jsme

Martin Komenda

RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

koordinátor projektu

Martin je součástí projektu NZIP od roku 2018, kdy stál za prvním návrhem informační architektury portálu a byl vedoucím technického týmu, který zajišťoval vývoj a následnou implementaci. Postupem času převzal kompletní koordinaci napříč všemi zapojenými týmy včetně přímé komunikace s autory a garanty obsahu. Martin je absolvent Fakulty informatiky na Masarykově univerzitě v Brně. Mezi jeho záliby patří sport (především tenis, florbal a šachy), cestování a dobré jídlo.

Vojtěch Bulhart

Vojtěch Bulhart

projektový manažer NZIP

V rámci projektu NZIP se Vojta věnuje projektovému řízení a dohlíží na postup a realizaci dílčích kroků v projektu. Úzce spolupracuje s vývojovým, redaktorským, grafickým a marketingovým týmem. Je zapáleny do práce a má rad výzvy jako je NZIP, který se snaží dostat do povědomí české veřejnosti. Baví ho cestování a nově našel zálibu v jachtingu.

Klára Hanibalová

Ing. Klára Hanibalová

vedoucí projektové kanceláře NZIP

Klára je vedoucí projektové kanceláře ÚZIS ČR. Má dlouholeté zkušenosti s projektovým a finančním řízením projektů realizovaných v rámci Evropského sociálního fondu, Operačního programu Zaměstnanost. V rámci projektu NZIP Klára úzce spolupracuje s koordinátorem NZIP vzhledem k nastavení optimálního čerpání financí v souladu s harmonogramem projektu a řídí reporting postupu realizace projektu na Řídicí orgán MPSV. Ve volném čase ráda cestuje, vaří a věnuje se sportu, především běhu.

Lenka Šnajdrová

Mgr. Lenka Šnajdrová, Ph.D.

hlavní redaktorka

Lenka má dlouholeté zkušenosti s přípravou obsahu medicínsky zaměřených portálů. Správnost textů na portálu NZIP v případě potřeby konzultuje s experty z mnoha českých nemocnic a odborných lékařských společností. Lenka absolvovala Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Université Joseph Fourier ve francouzském Grenoblu. Od roku 2016 se na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity podílí na zavádění moderních metod do výuky budoucích lékařů. Mezi její koníčky patří cizí jazyky, cyklistika a jóga.

Marcela Alföldi Šperkerová

Ing. Marcela Alföldi Šperkerová

hlavní recenzentka

Marcela má bezmála pětadvacet let zkušeností s prací v médiích, z toho polovinu času s psaním ve zdravotnické oblasti. Působilla jako redaktorka v denících Mladá fronta DNES, Lidové noviny, v týdenících EURO, Ekonom, vedla odborný zdravotnický časopis AM Review/Terapie. Nyní i nadále vedle práce pro portál nzip.cz občas píše, pracuje na projektech Rychlé srdce a Hlas onkologických pacientů, koordinuje práci prvního českého Zdravotnického think tanku Klub Mederi a spolupracuje s tiskovým odborem Ministerstva zdravotnictví ČR.

Tomáš Koloděj

Tomáš Koloděj

vedoucí týmu testerů

Tomáš je součástí vývojového týmu NZIP, kde se věnuje testování portálu. Dále vede uživatelské testování, kde se zaměřuje na přístupnosti. Tomova práce je současně i jeho koníčkem. Mezi záliby patří cestování, houbaření a hledání minerálů. Většinu času tráví na golfu, kde relaxuje.

Alexander Hemala

Mgr. Alexander Hemala

patron NZIP

Alexander je jedním z nejznámějších českých hlasatelů a moderátorů. Je také neodmyslitelnou součástí projektu NZIP, kde je jeho patronem. Vystudoval Fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy v Praze. Dále se věnuje režii, moderování v rozhlase a na společenských akcích. A nudit se mu zakáže jeho 6 vnuků a jeden pes.

Štěpán Svačina

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.

Předseda Vědecké rady MZ ČR
Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Bohumil Seifert

doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Barbora Macková

MUDr. Barbora Macková

Státní zdravotní ústav
Milan Blaha

Ing. Milan Blaha, Ph.D.

Vrchní ředitel pro informační a komunikační technologie MZ ČR
Ladislav Dušek

prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Martin Komenda

RNDr. Martin Komenda, Ph.D.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
Alena Šteflová

MUDr. Alena Šteflová, PhD., MPH

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně
Adam Vojtěch

Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA

Čestný člen Řídicí rady NZIP
Ministr zdravotnictví ČR v letech 2017–2020 a poté od května do prosince 2021

Autoři a garanti spolupracují na vytváření autorských článků a doporučují vhodné existující online zdroje v souladu s publikačním plánem, který stanovuje Řídicí rada NZIP. Každý nový autorský článek je předán ke schválení odbornému garantovi, který se specializuje na danou problematiku. Před zveřejněním je článek interně revidován z pohledu srozumitelnosti zástupcem laické veřejnosti a náměty na úpravy jsou zaslány autorovi k potenciálnímu zapracování.

 • prof. MUDr. Věra Adámková, CSc. | Institut klinické a experimentální medicíny
 • Ing. Marcela Alföldi Šperkerová | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • RNDr. Hana Bendová, Ph.D. | Státní zdravotní ústav
 • Mgr. Simona Bernardyová | Státní zdravotní ústav
 • MUDr. Pavel Březovský, MBA | Státní zdravotní ústav
 • MUDr. Hana Cabrnochová, MBA | Česká vakcinologická společnost ČLS JEP
 • prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. | Česká vakcinologická společnost ČLS JEP
 • Bc. Andrea Dostalíková | Státní zdravotní ústav
 • MUDr. Kateřina Fabiánová, Ph.D. | Státní zdravotní ústav
 • RNDr. Věra Filipová, DiS. | Státní zdravotní ústav
 • MUDr. Helena Kazmarová | Státní zdravotní ústav
 • MUDr. Miloslav Kodl | Státní zdravotní ústav
 • Ing. Markéta Kolanová, MA | Asociace inovativního farmaceutického průmyslu
 • Mgr. Alexandra Košťálová | Státní zdravotní ústav
 • MUDr. Jana Košťálová | Státní zdravotní ústav
 • prof. MUDr. Eva Králíková, CSc. | Společnost pro léčbu závislosti na tabáku
 • MUDr. Anna Kubátová | Státní zdravotní ústav
 • prof. MUDr. Marie Kunešová, CSc. | Endokrinologický ústav
 • Mgr. Lenka Laiblová | Státní zdravotní ústav
 • Veronika Maslíková | Dementia I.O.V., z.ú.
 • doc. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. | 3. interní klinika 1. LF UK
 • RNDr. Petra Mosio, Ph.D. | Státní zdravotní ústav
 • PhDr. Mgr. Leona Mužíková, Ph.D. | Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
 • MUDr. Marie Nejedlá | Státní zdravotní ústav
 • Mgr. Ondřej Ngo | Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • MVDr. Anna Niklová | Státní zdravotní ústav
 • prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc. | Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP
 • Mgr. Markéta Paulová, Ph.D. | Státní zdravotní ústav
 • MUDr. Alena Šebková | Odborná společnost praktických dětských lékařů ČLS JEP
 • doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D. | Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
 • Ing. Romana Skála–Rosenbaum | Parkinson–Help z.s.
 • Ing. Jitka Sosnovcová | Státní zdravotní ústav
 • prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. | Česká lékařská společnost ČLS JEP
 • doc. PhDr. Miroslav Světlák, Ph.D. | Ústav lékařské psychologie a psychosomatiky LF MU
 • Bc. Eva Uličná | Státní zdravotní ústav
 • MUDr. Zdeňka Vandasová | Státní zdravotní ústav
 • MUDr. Michael Vít, Ph.D. | Státní zdravotní ústav
 • Ing. Karel Vrbík | Státní zdravotní ústav
 • Ing. Daniela Winklerová | Státní zdravotní ústav
 • MUDr. Hana Zákoucká | Státní zdravotní ústav
 • Bc. Michal Ziegler | Státní zdravotní ústav