Kvalita a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb

V případě, že se pacient dostane do zdravotnického zařízení, měla by mu být poskytnuta kvalitní zdravotní péče a měl by se cítit bezpečně. Aby tomu tak bylo, měl by se řídit 10 zásadami pro bezpečí pacienta. S porozuměním nemoci mu mohou v mnohém pomoci například pacientské organizace. Ministerstvo zdravotnictví zároveň sleduje spokojenost pacientů prostřednictvím anonymního dotazníku.


Články

 • Bezpečí pacienta

  Cítíte se ve zdravotnickém zařízení bezpečně? Pokud ne, hned si položte druhou otázku: „Mohu to nějak ovlivnit?“ Správná odpověď zní: „Ano, mohu to významně ovlivnit!“

 • Sledování spokojenosti pacientů

  Názor pacienta je pro Ministerstvo zdravotnictví ČR z hlediska kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb velmi cenný a podstatný, proto byl na jeho webových stránkách spuštěn online dotazník ke sledování spokojenosti pacientů a jejich zkušeností s poskytovanou zdravotní péčí.

 • Resortní bezpečnostní cíle

  Ministerstvo zdravotnictví ČR od roku 2010 vyhlašuje opatření, která vedou k zajištění bezpečnosti pacientů a kvality zdravotní péče. Jedním z nich je vyhlášení Resortních bezpečnostních cílů (RBC), které vycházejí z analýzy (rozboru) nejrizikovějších procesů ve zdravotnictví a z doporučení Světové zdravotnické organizace i Evropské unie.

 • Oddělení podpory práv pacientů

  Oddělení podpory práv pacientů působí na Ministerstvu zdravotnictví ČR od 1. 7. 2017. Oddělení se věnuje systémovému zapojení pacientů do řízení a procesů ve zdravotnictví. Zaměřuje se primárně na podporu a spolupráci s pacientskými organizacemi jako legitimními zástupci pacientů.

 • Zdravotní gramotnost

  Zdravotní gramotnost je důležitá pro každého občana, protože v určitém okamžiku života musí být každý schopen najít, pochopit a používat informace o zdraví a zdravotní péči. Vzdělávací aktivity jsou tak cíleny na schopnost porozumět nejen základním informacím, například o nemoci nebo rizikových faktorech životního stylu, ale také například pozvánkám na vyšetření, příbalovým letákům, pokynům zdravotnického personálu, základní orientaci v systému poskytování zdravotní péče, znalosti příznaků běžných onemocnění, znalosti základních funkcí lidského těla, znalosti základních kroků péče o sebe a zajištění soběstačnosti v případě nemoci.