O NZIP

 • Co na NZIP najdete?

  Cílem je poskytovat laické veřejnosti informace z oblasti zdravotnictví, za které ručí vybraní odborníci na danou problematiku v ČR. Tito lidé působí v několika českých organizacích přímo se zabývajících zdravotnictvím; jmenovitě jsou to Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, Státní zdravotní ústav, Ministerstvo zdravotnictví a Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. NZIP přináší ověřené a garantované informace, na které se můžete spolehnout.

  NZIP se dělí do několika hlavních tematických modulů, jako je například prevence a zdravý životní styl nebo informace o nemocech. Zdroje informací obsažených uvnitř těchto modulů jsou popsány níže. Kompletní seznam všech kategorii na NZIP najdete na stránce s mapou obsahu.

  Mapa zdravotní péče

  Mapa místní dostupnosti zdravotní péče čerpá z údajů obsažených v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS). Tento registr poskytuje kompletní přehled o všech poskytovatelích zdravotních služeb v České republice, bez ohledu na jejich zřizovatele. Vyhledání poskytovatele v mapě zdravotní péče v rámci NZIP je z pohledu uživatele výrazně snazší než vyhledávání přímo v NRPZS.
  Životní situace, Prevence a zdravý životní styl, Informace o nemocech

  V těchto sekcích najdete nejen autorské články, ale i další doporučené zdroje, které vedou mimo NZIP a jsou dále již zaměřené na danou problematiku.
  Doporučené weby

  Online informační servis obsahuje seznam webových portálů se zdravotnickou problematikou a s odborně garantovaným obsahem. Záměrem této sekce je vytvořit přehled spolehlivých informačních zdrojů, odkud může veřejnost čerpat důvěryhodné informace.
  Rejstřík pojmů

  Rejstřík pojmů slouží ke krátkému a srozumitelnému vysvětlení daného pojmu, a to v několika málo větách. Některé položky rejstříku odkazují na související články či témata v rámci NZIP.
  Hry

  Interaktivní součást NZIP, kde si čtenář může formou hry či kvízu vyzkoušet své znalosti nabyté k určitému zdravotnickému tématu, a to jak na našem portálu, tak i jinde. Ke správným i nesprávným odpovědím dostává zpětnou vazbu s vysvětlením, proč je dané řešení (ne)vhodné.
  Datové zpravodajství

  Tato sekce je určena zejména, nikoliv však výlučně pro odbornější část veřejnosti. Jsou v ní publikovány analytické výstupy a datové sady k uceleným zdravotním tématům. Hlavním zdrojem dat a informací jsou registry a další položky Národního zdravotnického informačního systému (NZIS).
 • Kdo za NZIP stojí?

  Provozovatelem Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP) je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Publikovaný obsah je garantován Ministerstvem zdravotnictví ČR. NZIP si klade za cíl, aby veškerý jeho obsah byl před zveřejněním vždy pečlivě zkontrolován odborníky na danou problematiku (primárně Česká lékařská společnost Jana Evangelisty PurkyněStátní zdravotní ústav) a současně byl srozumitelný laické veřejnosti.

  Systém řízení a koordinace NZIP je znázorněn se skládá z několika pracovních skupin, které jsou vzájemně provázány prostřednictvím koordinátora NZIP. Základní myšlenkou je rozdělení kompetencí mezi úzce specializované týmy, které jsou strategicky řízeny Řídicí radou NZIP.

  Řídicí rada

  Výkonný orgán s rozhodovací pravomocí v oblasti přípravy publikačního plánu, priorit vývoje a celkového vedení projektu NZIP

  Vývojový tým

  Návrh, vývoj, testování, implementace, provoz a správa NZIP

  Tým pro komunikaci a marketing

  Strategické plánování prezentace NZIP prostřednictvím vybraných komunikačních kanálů

  Projektová kancelář

  Administrativní vedení projektu zastřešující formální a procesní náležitosti spojené s NZIP

  Publikační tým

  Autoři, garanti, recenzenti, zástupci pacientských organizací a odborné i laické veřejnosti

 • Co NZIP není?

  NZIP nemá ambici nahrazovat online poradnu pacientů či odborná diskusní fóra. V případě, že má návštěvník námět na téma, které nenašel, je k dispozici jednoduchý formulář.

 • Jak pracujeme s komerčními on-line zdroji?

  Na NZIP může být v odůvodněných případech zveřejněn i obsah převzatý z komerčních on-line zdrojů, nicméně to není primárním záměrem. Vhodnost a relevanci tohoto obsahu pro NZIP posuzuje Řídicí rada NZIP individuálně, a to na základě doporučení z konkrétního jednání s autory.

 • Projektová podpora

  Systematická edukace a zvyšování zdravotní gramotnosti populace prostřednictvím NZIP

  • Operační program Zaměstnanost plus
  • Číslo projektu: CZ.03.02.02/00/22_005/0001137
  • Příjemce: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
  • Začátek realizace: 1. 7. 2023
  • Konec realizace: 30. 6. 2026
  • Celkový rozpočet: 27 410 400 Kč

  Zvyšování informovanosti prostřednictvím Národního zdravotnického informačního portálu

  • Operační program Zaměstnanost
  • Číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0016090
  • Příjemce: Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
  • Začátek realizace: 1. 1. 2020
  • Konec realizace: 30. 6. 2023
  • Celkový rozpočet: 39 502 621 Kč
 • Metodické materiály

 • Prohlášení o vyloučení zodpovědnosti

  Informace zveřejněné na NZIP v žádném případě nenahrazují lékařské konzultace ani standardní diagnostické či léčebné postupy a procedury. Provozovatel portálu a autoři jeho obsahu v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoliv nesprávné použití informací zveřejněných na tomto portálu a na webových stránkách, na něž odkazuje. Obzvláště uživatelům z řad laické veřejnosti pak doporučujeme veškeré zde získané informace konzultovat s lékařem a poradit se s ním o nejvhodnějším postupu.

  Veškerý obsah webu je duševním vlastnictvím provozovatele a jednotlivých autorů. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez písemného souhlasu provozovatele zakázáno.