metabolické poruchy

Metabolické poruchy neboli poruchy metabolismu zahrnují velké množství poruch, které jsou obecně způsobeny deficitem nějakého důležitého enzymu v konkrétní metabolické dráze. Metabolické poruchy lze rozdělit na vrozené (viz dědičné metabolické poruchy) a získané.

Viz také metabolismus, porucha.