metabolická dráha

Metabolická dráha je řada po sobě jdoucích biochemických reakcí, které se odehrávají uvnitř živého organismu. Všechny reakce konkrétní metabolické dráhy probíhají prostřednictvím enzymů.

Viz také metabolismus.