proteiny

Proteiny neboli bílkoviny jsou základní stavební kameny všech živých organismů na Zemi. Proteiny jsou jediným zdrojem dusíku v živočišné (tedy i lidské) stravě, proto jsou naprosto klíčové pro vznik a následné udržení života. Jsou vlastně podstatou života, jelikož zastávají velké množství funkcí. Jsou součástí svalů, pojivových tkání, orgánů i kostí. Jsou to hormony, protilátky a enzymy, podílejí se na transportu kyslíku a oxidu uhličitého. Proteiny se skládají z aminokyselin.