monosacharidy

Monosacharidy představují skupinu strukturně nejjednodušších sacharidů. Existuje poměrně velké množství monosacharidů, těmi nejznámějšími jsou glukóza, fruktóza či galaktóza.

Obrázek 1: Velmi zjednodušené znázornění tří různých monosacharidů formou různě zbarvených „kuliček“: glukóza (Glc), fruktóza (Fru) a galaktóza (Gal). (Zdroj: Státní zdravotní ústav)

Společnou vlastností monosacharidů je jejich sladkost, proto se řadí mezi cukry. V lidském střevě se vstřebávají pouze monosacharidy. Ty můžeme přijímat samostatně stravou (což není úplně ideální) nebo si je v průběhu trávení tělo štěpí ze strukturně složitějších sacharidů (tak by to ideálně mělo být).

Z chemického hlediska se jednoduché monosacharidy vyznačují tím, že mají nerozvětvenou „kostru“ tvořenou atomy uhlíku, na které se nachází jedna karbonylová skupina (atom uhlíku je tzv. dvojnou vazbou navázán na atom kyslíku: C=O) a na každém zbývajícím uhlíku je jedna hydroxylová skupina (atom kyslíku a vodíku: –OH).

Aldohexosy

Obrázek 2: Příklady monosacharidů, včetně znázornění jejich chemické struktury. (Zdroj: Choutkaj, CC BY-SA 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons)

Viz také sacharidy.

Související příspěvky: