získaný (o onemocnění, poruše apod.)

Získaný v souvislosti s lékařstvím znamená „druhotně vzniklý“ nebo „nevrozený“. Například získané zakřivení penisu je zakřivení penisu, které se rozvíjí v průběhu života.

Opakem získaného je vrozený.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz získaný, získaná apod.