biochemická reakce

Biochemická reakce je chemická reakce, která probíhá uvnitř živého organismu za účasti enzymů. Při tomto procesu je jedna nebo více látek, označovaných jako substráty, přeměněna na jednu nebo více látek, označovaných jako produkty. Uvnitř lidského organismu probíhá v každém okamžiku obrovské množství různých biochemických reakcí, z nichž každá je katalyzována specializovaným enzymem. Soubor všech biochemických reakcí, které se odehrávají uvnitř daného organismu, je označován jako metabolismus.

Příkladem relativně jednoduché biochemické reakce je odbourávání alkoholu. Tento proces katalyzuje enzym označovaný jako alkoholdehydrogenáza:

CH3CH2OH + NAD+ → CH3CHO + NADH + H+

Viz také biochemie, chemická reakce.