cholesterol

Cholesterol je látka, která se přirozeně vyskytuje v lidském těle. Tělo si dokáže cholesterol samo vyrobit. Cholesterol je významnou složkou buněčných membrán a je základním stavebním kamenem pro řadu dalších důležitých látek (např. hormony nebo žlučové kyseliny), proto je pro život člověka nepostradatelný. Příliš vysoký příjem cholesterolu v potravě je však rizikovým faktorem pro vznik srdečně-cévních onemocnění.

Viz také LDL, HDL.