vrozený (o onemocnění, poruše apod.)

Vrozený znamená „existující při narození“ (a obvykle ještě před ním). Tento výraz označuje onemocnění, poruchy či jiné stavy, které jsou přítomny při narození, bez ohledu na jejich příčinu. Například vrozené zakřivení penisu je zakřivení penisu, které je přítomno již od narození.

Opakem vrozeného je získaný.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz vrozený, vrozená apod.