sacharidy

Sacharidy představují velmi rozsáhlou skupinu přírodních látek, které se vyskytují ve všech živých organismech. Pro buňky jsou sacharidy zdrojem energie, ale mohou se podílet i na výstavbě buněk nebo jsou součástí hormonů. Sacharidy jsou někdy mylně (!) označovány jako cukry, a z tohoto nepochopení často plyne řada dietních chyb. Lidská strava by měla být více než z poloviny tvořena právě sacharidy.

Sacharidy jsou složeny z tzv. monosacharidových jednotek (pro zjednodušení si je můžeme představit jako „kuličky“ nebo „korálky“). Podle toho, kolik „korálků“ je spojeno, rozlišujeme disacharidy, oligosacharidy a polysacharidy.

Terminologická poznámka: Sacharidy byly dříve označovány jako uhlohydráty nebo karbohydráty.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz sacharid.