anabolismus

Anabolismus je soubor metabolických drah, při kterých jsou z menších molekul (např. monosacharidů, mastných kyselin, nukleotidů a aminokyselin) vytvářeny velké molekuly (např. polysacharidy, lipidy, nukleové kyseliny a proteiny). Anabolismus lze jinými slovy popsat jako část metabolismu, při které jsou látky syntetizovány. Opakem anabolismu je katabolismus.

Souboru anabolických reakcí se někdy říká biosyntéza.

Odvozené přídavné jméno je anabolický.