anabolismus

Anabolismus je soubor metabolických drah, při kterých jsou z menších molekul (např. monosacharidů, mastných kyselin, nukleotidů a aminokyselin) vytvářeny velké molekuly (např. polysacharidy, lipidy, nukleové kyseliny a proteiny). Anabolismus lze jinými slovy popsat jako část metabolismu, při které jsou látky syntetizovány. Opakem anabolismu je katabolismus.

Souboru anabolických reakcí se někdy říká biosyntéza.

Odvozené přídavné jméno je anabolický.

Vyhledat „anabolismus“ na NZIP