katabolismus

Katabolismus je soubor metabolických drah, při kterých jsou větší molekuly (např. polysacharidy, lipidy, nukleové kyseliny a proteiny) rozkládány na menší jednotky (např. monosacharidy, mastné kyseliny, nukleotidy a aminokyseliny). Katabolismus lze jinými slovy popsat jako část metabolismu, při které jsou látky rozkládány. Opakem katabolismu je anabolismus.

Odvozené přídavné jméno je katabolický.