biosyntéza

Biosyntéza je vícestupňový proces probíhající za účasti enzymů, při kterém se v živých organismech jednodušší látky (substráty) přeměňují na složitější látky (produkty). Tento proces úzce souvisí s existencí metabolických drah. Biosyntéza je někdy definována jako soubor anabolických reakcí.

Konkrétním příkladem biosyntézy je proteosyntéza.

Odvozené přídavné jméno je biosyntetický.