metabolismus

Metabolismus je soubor všech biochemických reakcí, které se odehrávají uvnitř živého organismu, tedy i v lidském těle. Jde o spletitý komplex metabolických drah a vzájemně navazujících reakcí, které lze zhruba rozdělit na:

  1. katabolické reakce – rozklad složitějších látek (proteinů, tuků a glykogenu) nebo přijatých živin,
  2. anabolické reakce – tvorba a ukládání složitějších látek (proteinů, tuků a glykogenu).

Odvozené přídavné jméno je metabolický.

Viz také metabolit a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz metabolismus, metabolický apod.