metabolismus

Metabolismus je soubor všech chemických reakcí, které se odehrávají uvnitř živého organismu (tedy i v lidském těle). Jde o spletitý komplex vzájemně navazujících reakcí, které lze zhruba rozdělit na reakce katabolické (rozklad zásobních látek nebo přijatých živin) a reakce anabolické (tvorba a ukládání bílkovin a zásobních látek).
Vyhledat „metabolismus“ na NZIP