metabolismus

Metabolismus je soubor všech biochemických reakcí, které se odehrávají uvnitř živého organismu (tedy i v lidském těle). Jde o spletitý komplex metabolických drah a vzájemně navazujících reakcí, které lze zhruba rozdělit na reakce katabolické (rozklad zásobních látek nebo přijatých živin) a reakce anabolické (tvorba a ukládání proteinů a zásobních látek).

Odvozené přídavné jméno je metabolický.

Viz také metabolit a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz metabolismus, metabolický apod.