enzymy

Enzymy jsou proteiny, které v živých organismech urychlují látkovou přeměnu. Existují tisíce různých enzymů, z nichž každý se specializuje na jinou reakci. Z názvu enzymu lze někdy odvodit jeho funkci (např. alkoholdehydrogenáza odbourává alkohol apod.).
Vyhledat „enzymy“ na NZIP