enzymy

Enzymy jsou proteiny, které v živých organismech urychlují látkovou přeměnu (metabolismus). Existují tisíce různých enzymů, z nichž každý se specializuje na jinou biochemickou reakci a funguje jako její katalyzátor. Z názvu enzymu lze někdy odvodit jeho funkci (např. alkoholdehydrogenáza odbourává alkohol apod.).

Odvozené přídavné jméno je enzymatický nebo enzymový.