krevní plazma

Krevní plazma nebo jen zkráceně plazma je kapalná složka krve, tedy krev zbavená červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček. Krevní plazma tvoří přibližně 55 % objemu krve. Krevní plazma je sice z 90 % tvořena vodou, avšak obsahuje více než 100 různých druhů molekul. Nejdůležitějšími složkami krevní plazmy jsou:

Poznámka: Krevní plazma – na rozdíl od séra – obsahuje fibrinogen; jinak je její složení totožné se složením séra.

Odvozené přídavné jméno je plazmatický.

Viz také krev, sérum.