krevní plazma

Krevní plazma je kapalná složka krve, tedy krev zbavená erytrocytů, leukocytů a trombocytů. Krevní plazma tvoří přibližně 55 % objemu krve.

Krevní plazma je sice z 90 % tvořena vodou, avšak obsahuje více než 100 různých druhů molekul. V krevní plazmě jsou obsaženy minerální látky (například sodík a chlorid), živiny (monosacharidy, aminokyseliny, lipidy), odpadní látky (močovina, oxid uhličitý), ale také kyslík, hormony a vitaminy. Plazma obsahuje tři hlavní typy proteinů – sérový albumin, globuliny a fibrinogen: