krevní plazma

Krevní plazma je kapalná složka krve, tedy krev zbavená erytrocytů, leukocytů a trombocytů. Krevní plazma tvoří přibližně 55 % objemu krve.
Vyhledat „krevní plazma“ na NZIP