krev

Krev je nejdůležitější tělesnou tekutinou, která obíhá v krevních cévách a přenáší kyslík, živiny, hormony, odpadní látky a teplo. V lidském těle se nachází přibližně 4,5 litru krve u žen a 5 litrů krve u mužů (při tělesné hmotnosti 70 kg). Zhruba 45 % objemu krve tvoří různé krevní buňky neboli krvinky, (erytrocyty, leukocyty a trombocyty), zbývajících 55 % připadá na krevní plazmu. Z histologického pohledu je krev specializovaným typem pojivové tkáně. Normální hodnota pH lidské krve je 7,4.

Krev plní celou řadu funkcí, přičemž jednou z nejdůležitějších je přenos kyslíku a živin do periferních tkání – a opačným směrem odvod oxidu uhličitého a odpadních produktů metabolismu. Kromě toho krev funguje i jako transportní médium pro termoregulaci organismu a plní řadu dalších úkolů v rámci přenosu signálu (např. endokrinní systém, v němž je signál přenášen prostřednictvím hormonů) či imunitního systému.

Odvozené přídavné jméno je krevní.

Obrázek: Složení krve – schematický nákres. Přibližně 45 % objemu krve tvoří červené krvinky (dole), méně než 1 % objemu krve tvoří leukocyty a trombocyty (uprostřed). Zbývajících 55 % objemu krve tvoří krevní plazma (nahoře). (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také tělesná tekutina a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz krev.

Související příspěvky: