krev

Krev je tekutina, která obíhá v krevních cévách a přenáší kyslík, živiny, hormony, odpadní látky a teplo. Normální hodnota pH lidské krve je 7,4.

Ačkoli při pohledu pouhým okem se krev jeví jako hustá homogenní tekutina, pod mikroskopem je vidět, že obsahuje buněčnou a tekutou složku. Z histologického pohledu je totiž krev specializovaným typem pojivové tkáně, v níž jsou krevní buňky (erytrocyty, leukocyty a trombocyty) rozptýleny v tekutině označované jako krevní plazma.