kyselina pyrohroznová

Kyselina pyrohroznová neboli pyruvát je látka, která se přirozeně vyskytuje v lidském těle. Vzniká například odbouráváním glukózy při aerobním metabolismu, tzn. v případě, kdy plíce dokážou do krevního oběhu dodávat dostatek kyslíku, aby pokryly požadavky svalů na energii. To je však pouze jeden z mnoha příkladů; pyruvát hraje v organismu důležitou roli jako meziprodukt různých metabolických drah.

Poznámka: Pyruvát je anion (záporně nabitá částice), který je odvozen od kyseliny pyrohroznové.

Viz také kyselina, aerobní metabolismus.