fibrinogen

Fibrinogen je jedním ze tří hlavních typů proteinů obsažených v krevní plazmě. Fibrinogen má nezastupitelnou úlohu v procesu srážení krve. Působením trombinu (jeden z koagulačních faktorů) vzniká z fibrinogenu fibrin.