elektrolyty

Elektrolyty jsou minerální látky, které se v lidském těle nacházejí ve formě iontů – částic nesoucích elektrický náboj: buď kladný (kation), nebo záporný (anion). Tyto elektricky nabité částice pomáhají dopravovat živiny do buněk a naopak odplavovat odpadní látky z buněk, udržovat vodní rovnováhu a stabilizovat hodnotu pH.

Stanovení hladiny jednotlivých elektrolytů bývá běžnou součástí laboratorního vyšetření krve. Nejsou-li hodnoty v normě, jedná se o elektrolytovou nerovnováhu.

Odvozené přídavné jméno je elektrolytový.

Viz také elektrolytová rovnováha, elektrolytová nerovnováha.