elektrolyty

Elektrolyty jsou minerální látky, které se v lidském těle nacházejí ve formě iontů – miniaturních částeček nesoucích elektrický náboj (buď kladný, nebo záporný). Tyto elektricky nabité částečky pomáhají dopravovat živiny do buněk a naopak odplavovat odpadní látky, udržovat vodní rovnováhu a stabilizovat hodnotu pH.

Stanovení hladiny jednotlivých elektrolytů bývá běžnou součástí laboratorního vyšetření krve. Nejsou-li hodnoty v normě, jedná se o elektrolytovou nerovnováhu.

Odvozené přídavné jméno je elektrolytový.