leukocyty

Leukocyty neboli bílé krvinky jsou součástí krve a řadí se mezi buňky imunitního systému. Bílé krvinky společně s krevními destičkami tvoří méně než 1 % objemu krve. Leukocyty hrají rozhodující úlohu při obraně organismu proti infekčním onemocněním. Existuje pět typů leukocytů, které se dělí do dvou skupin podle toho, zda obsahují či neobsahují tzv. cytoplazmatická granula (malá zrníčka uvnitř buňky, která jsou viditelná pod mikroskopem):

Obrázek: Pět typů bílých krvinek – zjednodušený nákres. (Zdroj: depositphotos.com)

Viz také leuko-, -cyt.

Související příspěvky: