trombocyty

Trombocyty neboli krevní destičky jsou součástí krve. Krevní destičky společně s bílými krvinkami tvoří méně než 1 % objemu krve. Trombocyty hrají nezastupitelnou roli při zástavě krvácení (viz hemokoagulace). V případě trombocytů se nejedná o celé buňky, ale o bezjaderné úlomky tzv. megakaryocytů – obrovských buněk, které vznikají v kostní dřeni.

Obrázek: Fotografie tří typů krevních buněk, pořízená pomocí rastrovacího elektronového mikroskopu: červená krvinka (vlevo), krevní destička (uprostřed), bílá krvinka (vpravo). (Zdroj: By Electron Microscopy Facility at The National Cancer Institute at Frederick (NCI-Frederick) - [1], Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=407197))

Viz také -cyt.

Související příspěvky: