trombocyty

Trombocyty neboli krevní destičky jsou součástí krve. Krevní destičky společně s bílými krvinkami tvoří méně než 1 % objemu krve. Trombocyty hrají nezastupitelnou roli při zástavě krvácení (viz hemokoagulace).

Viz také -cyt.