molekula

Molekula je nejmenší částice látky, která má všechny fyzikální a chemické vlastnosti dané látky. Molekuly se skládají ze dvou nebo více atomů. Atomy tvořící molekulu mohou být stejné (např. molekula kyslíku má dva atomy kyslíku, O2) nebo různé (molekula vody má dva atomy vodíku a jeden atom kyslíku, H2O). Některé molekuly vyskytující se v živých organismech se mohou skládat z mnoha tisíc atomů (příkladem jsou proteiny nebo DNA).

Odvozené přídavné jméno je molekulární.

Viz také atom, sloučenina a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz molekula, molekulární apod.